3.3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων με θεματολογία σχετική με τον τίτλο της ενότητας (Εικόνα 3.3.1). Επιλέγοντας την ενότητα μαθημάτων που σας ενδιαφέρει μπορείτε να δείτε τα μαθήματα που ανήκουν στη συγκεκριμένη ενότητα.

3.jpg

Εικόνα 3.3.1: Ενότητες Μαθημάτων

Στο πεδίο «Αναζήτηση μαθημάτων» (Εικόνα 3.3.2) μπορείτε να ψάξετε για το μάθημα που θέλετε εισάγοντας κάποιες λέξεις κλειδιά.

4.jpg

Εικόνα 3.3.2: Αναζήτηση μαθημάτων

Το κάθε μάθημα βρίσκεται σε ένα πλαίσιο και το πλαίσιο αυτό περιέχει το τίτλο του μαθήματος, τη σύνοψή του, τους εκπαιδευτές και ορισμένα σύμβολα. Επιλέγοντας ένα από τα μαθήματα μεταφέρεστε στο περιβάλλον του μαθήματος αυτού αν βέβαια έχετε το δικαίωμα, δηλαδή αν είστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα ή το μάθημα επιτρέπει τη πρόσβαση σε επισκέπτες. Τα σύμβολα που βρίσκονται κάτω από κάθε τίτλο μαθήματος δείχνουν κάποια χαρακτηριστικά των μαθημάτων. Η ύπαρξη του εικονιδίου του προσώπου (guest.jpg) φανερώνει ότι το συγκεκριμένο μάθημα επιτρέπει την είσοδο και σε επισκέπτες.

Η ύπαρξη του εικονιδίου του κλειδιού (key.jpg) σημαίνει ότι για την εγγραφή των εκπαιδευόμενων στο συγκεκριμένο μάθημα απαιτείται κλειδί εγγραφής. Το κλειδί αυτό γνωστοποιείται στους εκπαιδευόμενους που θέλουν να συμμετέχουν στο μάθημα για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν κατά την εγγραφή τους. Το κλειδί το ορίζει ο εκπαιδευτής που δημιούργησε το μάθημα κατά τη δημιουργία του μαθήματος. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει είτε προφορικά είτε γραπτά (για παράδειγμα με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τέλος, υπάρχει περίπτωση δίπλα στα εικονίδια (guest.jpg) και (key.jpg) να συναντήσετε και το εικονίδιο ( questionmark.jpg). Πατώντας πάνω σε αυτό το τελευταίο θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή για το συγκεκριμένο μάθημα.

 
ellak/3.3.txt (627 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki