4.3.1.5 Ομάδες

Μπορείτε να οργανώσετε τους συμμετέχοντες τους μαθήματός σας σε ομάδες. Για να γίνει αυτό επιλέξτε «Ομάδες» από το μπλοκ «Διαχείριση» και στη συνέχεια «Δημιουργία Ομάδας» από την Εικόνα 4.3.8.

Στη φόρμα που εμφανίζεται στην Εικόνα 4.3.9 θα πρέπει να ορίσετε για την ομάδα ένα όνομα και αν θέλετε να δώσετε μια σύντομη περιγραφή. Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία της ομάδας πατήστε «Αποθήκευση Αλλαγών» στο τέλος της σελίδας. Τώρα για να προσθέσετε μέλη στη συγκεκριμένη ομάδα πατήστε «Προσθήκη /διαγραφή χρηστών» από την Εικόνα 4.3.8.

Στη νέα οθόνη που θα παρουσιαστεί (Εικόνα 4.3.10) υπάρχουν δύο στήλες. Στη δεξιά βρίσκονται όλοι οι συμμετέχοντες στο μάθημά σας. Από αυτή τη στήλη επιλέξτε τους συμμετέχοντες που επιθυμείτε και χρησιμοποιώντας το 9.jpg αυτοί θα περάσουν στην αριστερή στήλη. Στην αριστερή στήλη βρίσκονται πλέον τα μέλη της ομάδας. Αν θέλετε να αφαιρέσετε κάποιο μέλος από την ομάδα χρησιμοποιείστε το 10.jpg. Επιλέξτε «Πίσω στις ομάδες» για να γυρίσετε στην αρχική σελίδα διαχείρισης των ομάδων. Αν θέλετε να διαγράψετε κάποια ομάδα επιλέξτε την από την αριστερή στήλη της Εικόνα 4.3.8 και πατήστε «Διαγραφή επιλεγμένων ομάδων». Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα ή κάποια από τις αρχικές ρυθμίσεις της ομάδας αφού την επιλέξετε από την αριστερή στήλη πατήστε «Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας».

05.jpg

Εικόνα 4.3.8: Ομάδες

06.jpg

Εικόνα 4.3.9: Φόρμα δημιουργία ομάδας

07.jpg

Εικόνα 4.3.10: Προσθήκη - Διαγραφή χρηστών στην ομάδα

 
ellak/4.3.1.5.txt (18 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki