Λογισμικό Διαχείρησης Έργών "OpenProj"

Περίληψη

Το OpenProj είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης έργων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί από κάθε επιχείρηση, προκειμένου να διαχειριστεί το κόστος, το χρονοδιάγραμμα, και τους πόρους του έργου της. Το OpenProj διαθέτει λειτουργίες που βοηθούν πιο αποτελεσματικά στην επιτυχία της διαχείριση έργων.

Παραδοτέα

Αναφορές

http://www.http://openproj.org/openproj.com/

Common Public Attribution License 1.0 (CPAL)

Ομάδα Ανάπτυξης:

Η ομάδα που εργάστηκε για την ελληνοποίηση του OpenProj αποτελείται από τον Νικόλαο Μπλάνα και την Σταματία Κυλινδρή υπό την καθοδήγηση του Δρ. Γεωργίου Μπλάνα

Άδεια Χρήσης

 
ellak/openproj_project.txt (11 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki