3.4.1.1. Λογαριασμοί από το διαχειριστή μόνο

Αυτή η μέθοδος αφαιρεί τη δυνατότητα από τους χρήστες να δημιουργούν δικούς τους λογαριασμούς. Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να δημιουργηθούν από το διαχειριστή.

 
ellak/3.4.1.1.txt (62 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki