6.5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ Ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αυτός ο τύπος πηγής πληροφοριών αυτή σας επιτρέπει να μεταβείτε σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή αρχείο σε Διαδίκτυο. Επίσης, σας επιτρέπει να μεταβείτε σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή αρχείο που έχετε «ανεβάσει» στα αρχεία του μαθήματός σας από τον υπολογιστή σας. Αυτή η πηγή πληροφοριών εμφανίζεται στο μπλοκ Δραστηριότητες και μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο της, επιλέγοντας «Πηγές πληροφοριών» από το μπλοκ Δραστηριότητες και στη συνέχεια πατώντας πάνω στον τίτλο της.

Ως εκπαιδευτής, μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση με ένα αρχείο ή μια ιστοσελίδα. Επιλέγοντας «Σύνδεσμος σε αρχείο ή ιστοσελίδα» από το αναδυόμενο μενού (Εικόνα 6.1.1) εμφανίζεται η φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 6.5.1.

website1.jpg

Εικόνα 6.5.1: Φόρμα δημιουργίας Συνδέσμου σε αρχείο ή ιστοσελίδας

Η φόρμα αυτή αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα: Επιλέξτε ένα σύντομο όνομα για το σύνδεσμο που θα δημιουργήσετε.

Περίληψη: Γράψτε μια σύντομη και περιεκτική περίληψη για το τι θα περιλαμβάνουν τα αρχεία ή η ιστοσελίδα που πρόκειται να συνδέσετε.

Τόπος: Δώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται το αρχείο ή την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας ή πατήστε «Επιλέξτε το αρχείο…» για να βρείτε το συγκεκριμένο αρχείο. Αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση της ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, επιλέξτε «Έρευνα για την ιστοσελίδα…» και θα εμφανιστεί η μηχανή αναζήτησης Google.

Παράθυρο: Επιλέξτε αν το αρχείο ή η ιστοσελίδα σας θα εμφανίζεται στο ίδιο παράθυρο ή σε διαφορετικό. Πατώντας στο κουμπί «Εμφάνιση Προχωρημένων» εμφανίζονται κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις που αφορούν το παράθυρο. Επιπλέον, μπορείτε, αν θέλετε, να ορίσετε «Επιβολή κατεβάσματος αρχείου».

Παράμετροι: Καθορίστε κάποιες πρόσθετες παραμέτρους. Επιλέξτε «Εμφάνιση Προχωρημένων» για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις των παραμέτρων. Τα εργαλεία παραμέτρων είναι εντελώς προαιρετικά και είναι χρήσιμα μόνο αν είναι ανάγκη να προωθήσετε κάποιες πληροφορίες του Moodle στο αρχείο-πηγή ή στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που καθορίσετε κάποιες παραμέτρους αυτές θα περάσουν στην πηγή ως τμήμα του URL (χρησιμοποιώντας τη μέθοδο GET). Η δεύτερη γραμμή σας επιτρέπει να επιλέξετε τις πληροφορίες που θα στείλετε, ενώ η πρώτη γραμμή σας επιτρέπει να δώσετε σε αυτές κάποιο όνομα (Εικόνα 6.5.2).

website2.jpg

Εικόνα 6.5.2: Ρύθμιση παραμέτρων

Αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις που κάνατε, εμφανίζεται στο μπλοκ Δραστηριότητες η επιλογή «Πηγές πληροφοριών» από όπου μπορείτε να βλέπετε τις συνδέσεις που δημιουργήσατε. Ταυτοχρόνως, οι συνδέσεις αυτές γίνονται ορατές και στους εκπαιδευόμενους.

 
ellak/6.5.txt (523 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki