4.3.1.1 Επεξεργασία

Για την επεξεργασία του μαθήματος, την τροποποίηση του γραφικού περιβάλλοντος και την καταχώρηση δραστηριοτήτων επιλέξτε «Επεξεργασία» (η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει και από το κουμπί «Επεξεργασία» που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας). Η οθόνη αλλάζει λίγο μορφή όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.3.5 και εμφανίζονται έτσι πολλά εικονίδια στα μπλοκ και στα πλαίσια που καθιστούν αρκετά πολύπλοκη τη σελίδα μας. Η καταχώρηση και τροποποίηση των δραστηριοτήτων, η μετακίνηση των μπλοκ και οποιαδήποτε άλλη διαχείριση γίνεται από τα εικονίδια αυτά. Για να φύγουμε από την κατάσταση της επεξεργασίας επιλέξτε «Τέλος επεξεργασίας», είτε από το μπλοκ «Δραστηριότητες» είτε από το κουμπί στην κορυφή της σελίδας.

02.jpg

Εικόνα 4.3.5: Σε κατάσταση επεξεργασίας

 
ellak/4.3.1.1.txt (511 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki