Δελτίο Τύπου για τον Τουρισμό | Εκτύπωση |  E-mail
Αξιολόγηση χρήστη: / 2
ΦτωχόΑριστο 
Γράφει ο/η Νίκη Βουγιουκλίδη   
11.09.09

 

Επιστολή

 

 

Προς:

  • Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Υπόψη: κ. Ιωάννη Παπαθανασίου, Υπουργό

 

  • Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Υπόψη: κ. Κωνσταντίνο Αθ. Μαρκόπουλο, Υπουργό

 

  • Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού,

Υπόψη: καθ. Βασίλειο Ασημακόπουλο, Ειδικό Γραμματέα

 

  • Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Υπόψη: κ. Νίκο Χριστοδούλου, Προέδρο

 

  Θέμα: Δράσεις Ψηφιακής Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων και ΕΛ/ΛΑΚ

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

      Μετά από τις ανακοινώσεις σας για τις δράσεις για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Τουριστικών Επιχειρήσεων, σαν Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ), πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στον εμπλουτισμό των δράσεων ψηφιακής ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων.

 
       Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα(ΕΛ/ΛΑΚ) στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αποτελεί κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του
. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν είναι τα πιο πολλά ελληνικά ΑΕΙ, AΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών (developers). Η ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο των δράσεων για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Τουριστικών Επιχειρήσεων επιθυμεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων στο τομέα του τουρισμού που θα βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και την ενημέρωση των τουριστικών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση τους ή για τη μετάβαση τους σε αυτά.

      O τουρισμός αποτελεί σημαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας και η πορεία του αντανακλάται άμεσα στα μεγέθη της. Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία είναι σαφές ότι η εξέλιξή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τις αντοχές του οικονομικού ιστού της χώρας. Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι συμμετέχει κατά 18% σχεδόν στη διαμόρφωση του εθνικού ΑΕΠ, χωρίς μάλιστα να συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των τουριστών σε άλλους κλάδους. Επιπλέον συμβάλλει καθοριστικά στην απασχόληση, με περισσότερες από 750.000 θέσεις εργασίας.

       Ο τουρισμός λόγω των χαρακτηριστικών του είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας(ΤΠΕ) και η ανταγωνιστικότητα και η επιβίωση τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και των τουριστικών προορισμών του εξαρτάται άμεσα από την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα λόγω της γεωγραφικής απόστασης των πελατών με τον τουριστικό προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις απαιτείται η χρήση ΤΠΕ για την εύκολη διεκπεραίωση των συναλλαγών. Μέσω των ΤΠΕ ο πελάτης τουρίστας μπορεί να συλλέξει πλούσιες πληροφορίες και να διευκολυνθεί στη διαδικασία επιλογής προορισμού και επιχείρησης, στη σύγκριση τιμών και υπηρεσιών, στη διευθέτηση των οικονομικών του συναλλαγών (κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, δωματίων). Η χρήση του διαδικτύου και οι επερχόμενες δράσεις μέσω ΤΠΕ θα αλλάξουν ριζικά τον τουριστικό τομέα. Πρακτικές όπως Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(GIS), RFID, e-procurement, e-Marketing, e-Ticketing, Application Service Providers, VoIP, Customer Relationship Management, self-service kiosks, e-learning, mobile commerce, knowledge management systems, ERP, e-recruitment και e-concierge αλλάζουν σημαντικά το περιβάλλον στις τουριστικές επιχειρήσεις με πολλαπλά οφέλη όπως μείωση του κόστους, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, μεγιστοποίηση της προβολής, διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, διευκόλυνση στις κρατήσεις, στη πρόσληψη προσωπικού, στη διαχείριση της επιχείρησης, συλλογή και ανάλυση επιχειρηματικής γνώσης κ.α.

      Παρόλα αυτά επιβάλλεται  η χρήση  δικτύων για την πανταχού εξατομικευμένη υποστήριξη και αδιάκοπη χρήση των επικοινωνιών και των συναλλαγών μεταξύ ενός τουριστικού οργανισμού και των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών για την παροχή αξίας πάνω και πέρα από αυτές της παραδοσιακής τουριστικής αγοράς.

      Η λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας απαιτεί την ύπαρξη και τις υπηρεσίες πολλών ειδών επιχειρήσεων και οργανισμών (δημόσιων και ιδιωτικών) κάθε μία από της οποίες συνήθως αναπτύσσει, αγοράζει και χρησιμοποιεί το δικό της πληροφοριακό σύστημα και εφαρμογές. Τέτοια όμως κλειστά συστήματα εμποδίζουν και παρακωλύουν τη διαλειτουργικότητα εφαρμογών ΤΠΕ και την επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των διάφορων τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μειώνεται το εύρος και η ποιότητα των υπηρεσιών που μπορούν να λάβουν οι τουρίστες πελάτες. Επιπλέον στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων αντιπροσωπεύεται από μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε την τεχνογνωσία για την υιοθέτηση και αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Κατά επέκταση αυτό το ψηφιακό χάσμα μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα μειώνει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των πρώτων έναντι των δεύτερων και θέτει σε κίνδυνο την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη τουριστικών προορισμών στην Ελλάδα όπoυ στις μέρες μας βλέπουμε την τουριστική δαπάνη να συσσωρεύεται μόνο σε μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα σε βάρος μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

      Συνεργατικές πρακτικές μεταξύ όλων των ομάδων συμφερόντων και οργανισμών εμπλεκόμενων στην τουριστική βιομηχανία καθώς και η ψηφιακή ενδυνάμωση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί Πρακτικές που με αρκετά αποτελεσματικό τρόπο με μονάχα τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στις τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να προσφέρει. Αποτέλεσμα θα είναι οι πληροφορίες να προσαρμοστούν εύκολα στις τρέχουσες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε τουριστικής επιχείρησης και να μπορούν εύκολα να μοιραστούν με άλλους εταίρες όταν αυτό επιχειρησιακά είναι απαραίτητο. Η παγκόσμια κοινότητα μέσω της χρήσης ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα έχει δημιουργήσει λειτουργικά συστήματα, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, πρόγραμματα στατιστικής ανάλυσης, διαδικτυακές εφαρμογές και πολλά άλλα προϊόντα. Ακόμη και τα ιδιαιτέρως πολύπλοκα συστήματα έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα οδηγώντας επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς να επανεξετάζουν τη στήριξη τους στα ιδιόκτητα εμπορικά λογισμικά. Η χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα από τις τουριστικές επιχειρήσεις προσφέρει πληροφοριακά πρότυπα και συστήματα διαχείρισης με σημαντικά μειωμένο κόστος ανάπτυξης.

 

       Μερικά μόνο από τα πληροφοριακά πρότυπα και συστήματα που μπορεί να προσφέρει η χρήση του ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα στις μικρομεσαίες και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις είναι τα παρακάτω:

 

- Πρότυπα για τη διαχείριση των δεδομένων.

- Ανοιχτά Συστήματα διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)

- Συστήματα Οργάνωσης Πελατολογίων και Βάσεων Δεδομένων (CRM)

- Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης / πλατφόρμες εκπαίδευσης

- Πλατφόρμες δημιουργίας κοινοτήτων

      

      Οι επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας έχουν πολλαπλά οφέλη να κερδίσουν όταν οι εμπειρίες των τουριστών ενισχυθούν από την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών πληροφόρησης. Άλλωστε ήδη οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται πλέον βάση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχουν στον πελάτη. Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας πληροφοριών και “φιλικών” συστημάτων, η τουριστική βιομηχανία οφείλει να συμμετάσχει ενεργά στη χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Η παραγωγή γνώσης από τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού/ λογισμικού ανοιχτού κώδικα θα επιταχύνει την ανάπτυξη προτύπων και συστημάτων και θα αναζωογονήσουν τις εμπειρίες των τουριστών. Οι βασικοί εμπλεκόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδόχοι, εστιάτορες, τουριστικοί πράκτορες, κ.α.) οφείλουν να λάβουν μέρος στο σχεδιασμό ώστε να οριστούν σωστά οι πληροφοριακές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος για να εξασφαλιστεί έτσι η επιτυχία στη χρήση του ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο τομέα του τουρισμού.

       Όπως έχει ήδη αναφερθεί και με δεδομένη τη Ψηφιακή Στρατηγική για το τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων η ΕΕΛ/ΛΑΚ επιθυμεί να συμβάλει στη πληροφόρηση των τουριστικών επιχειρήσεων για τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ σε αυτές με έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, να εργαστεί για την ισότιμη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στο τομέα του τουρισμού στη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ, να δημιουργήσει κέντρα πληροφόρησης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τις τουριστικές επιχειρήσεις, καταγραφή των αναγκών για τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στις τουριστικές επιχειρήσεις, ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρηματικών μοντέλων στο τομέα του τουρισμού που θα χρησιμοποιούν ΕΛ/ΛΑΚ και τέλος την υποστήριξη των τεχνικών εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ. Στα πλαίσια αυτά επιθυμούμε να σας αναπτύξουμε τις δυνατότητες, τα οφέλη αλλά και τους τρόπους χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ στο τομέα του τουρισμού. Είμαστε στη διάθεση σας, να συμβάλουμε στο σημαντικό στόχο σας για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Προτείνουμε ως επόμενα βήματα της συνεργασίας μας:

- Σύνταξη οδηγού για τα αξιοποίηση και τα οφέλη του ΕΛ/ΛΑΚ σε μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις.

- Σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών έργων και εφαρμογών ΤΠΕ

- Εκπόνηση μελέτης και ανάπτυξη πλαισίου διαλειτουργικών συστημάτων(π.χ. συνεργατικό μάρκετινγκ, κάρτες πιστότητας κλπ.)

 

Αξίζει να σημειωθεί, πως η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ έχει την απαιτούμενη εμπειρία να οργανώσει το πλαίσιο υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων. Στο πρόσφατο παρελθόν έχει υλοποιήσει παρόμοιες δράσεις, όπως η ανάπτυξη και εξελληνισμός ΕΛ/ΛΑΚ για την εκπαίδευση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με μεγάλη επιτυχία και πολύ μικρό κόστος αξιοποιώντας την τεχνική των μικρών ενισχύσεων(micro-funding). Είναι βέβαιο επίσης πως μια τέτοια προσπάθεια θα βρει τη στήριξη και το ενδιαφέρον της κοινότητας εθελοντών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ΕΛ/ΛΑΚ συμβάλλοντας έτσι ακόμα περισσότερο στην αποκεντρωμένη ανάπτυξη της αγοράς λογισμικού και υπηρεσιών.

Tags: EEΛΛΑΚ, πολιτική, δράσεις, Add more tags...,

Προβολές: 5964

Γράψε σχόλιο
RSS comments

Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν ένα σχόλιο.
Παρακαλώ κάντε login ή εγγραφείτε.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Προηγ.