Τοπικοποίηση του συστήματος openSIS για τη διαχείριση μαθητών

Σύντομη περιγραφή

Το OpenSIS αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόγραμμα ΕΛΛΑΚ για τη διαχείριση μαθητών σε σχολικά και πανεπιστημιακά περιβάλλοντα, διαθέσιμο με την άδεια χρήσης GNU General Public License. Για τη μεγαλύτερη δυνατή προώθηση του λογισμικού στο χώρο της Ελληνικής Εκπαίδευσης απαιτείται η πλήρης ελληνοποίησή του.

Χρησιμότητα

Τα εργαλεία διαχείρισης μαθητών (student information systems)[1] αποτελούν προγράμματα για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών απαιτήσεων σχολικών και πανεπιστημιακών μονάδων. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν τη δυνατότητα για την καταχώριση βαθμών σε εικονικά βαθμολόγια, την κατασκευή ωριαίων προγραμμάτων και την τήρηση ιστορικών υγείας και απουσιολογίων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι περισσότεροι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί φορείς τόσο σε Πανελλήνιο όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο δίσταζαν τα προηγούμενα χρόνια να μεταβούν σε εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού από τις εμπορικές εφαρμογές παρά τα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρουν. Το τελευταίο διάστημα όμως, σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα συμμετέχουν σε φορείς όπως τους SchoolForge, Open Source Education Foundation και Open Source Schools αφού βλέπουν ότι η φιλοσοφία του Ανοικτού Λογισμικού έχει τη δύναμη να αλλάξει τον τομέα της εκπαίδευσης με πολλούς βασικούς τρόπους. Έτσι, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού για να αντικαταστήσουν εμπορικές εφαρμογές, απελευθερώνοντας πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Ταυτόχρονα, οι καθηγητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν πιο άμεσα με τους μαθητές και τους φοιτητές τους καθώς οι εφαρμογές εκμάθησης από απόσταση (eLearning) γίνονται πιο εύκολα διαθέσιμες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκέτα ιδρύματα, με πιο σημαντικά τα MIT και UC Berkeley, ως μέλη του OpenCourseWare Consortium, διαθέτουν την ύλη αρκετών μαθημάτων τους ελεύθερα μέσω του Διαδικτύου, μεταφέροντας την έννοια της εκπαίδευσης από απόσταση σε επόμενο στάδιο.

Το οpenSIS [2] είναι ένα από τα σημαντικότερα ΕΛΛΑΚ πρόγραμμα διαχείρισης μαθητών, διαθέσιμο με την άδεια χρήσης GNU General Public License το οποίο και ανταγωνίζεται εμπορικά προγράμματα τόσο σε δυνατότητες όσο και σε ευκολία χρήσης. Είναι γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων MySQL για την αποθήκευση των δεδομένων και μπορεί να εγκατασταθεί τόσο αυτόνομα όσο και σε συνδυασμό με τις πλατφόρμες εκμάθησης Drupal και Moodle. Το οpenSIS έχει καταγραφεί ως μια από τις 50 σημαντικότερες εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού για την Εκπαίδευση [3] και χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε αρκετά ιδρύματα, όπως τα South Plains College, Adventist International Mission School και Catholic Academies.

Η πιο πρόσφατη έκδοση του OpenSIS είναι η 4.6 η οποία και έγινε διαθέσιμη στις 15 Φεβρουαρίου 2010. Με την τελευταία έκδοση ολοκληρώθηκε η μετάβαση της βάσης δεδομένων από Postgres σε MySQL ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετάφρασης της εφαρμογής από τα Αγγλικά στα Ισπανικά. Η μη εξοικείωση μεγάλου μέρους των Ελλήνων χρηστών λογισμικού με την Αγγλική γλώσσα και ιδιαίτερη με τις εξειδικευμένες ορολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, καθιστά την Ελληνοποίηση σημαντικό παράγοντα για την μετάβαση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μελλοντικά στη χρήση ΕΛΛΑΚ λογισμικού όπως το OpenSIS.

Παραδοτέα

- Το πλήρες σύστημα (σε μορφή tar.gz), με ενσωματωμένη την ελληνοποίηση και τοπικοποίηση του έργου:

http://www.it.uom.gr/ellak/openSIS_el_GR_utf8.tar.gz

Ομάδα συγγραφής

Κουζινόπουλος Χάρης, Msc. ckouz AT uom DOT gr

Αναφορές

 
ellak/opensis.txt (1416 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki