Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: το επόμενο βήμα | Εκτύπωση |  E-mail
Αξιολόγηση χρήστη: / 9
ΦτωχόΑριστο 
Γράφει ο/η newsletter   
28.12.09
Σε κάποιες άλλες χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο από εμάς σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ήδη προχωρούν στο επόμενο βήμα. Η κυβέρνηση ανοίγεται προς τους πολίτες, για να προτείνουν αυτοί το πως θα ήθελαν τις υπηρεσίες που θα απευθύνονταν σε αυτούς. Δημιουργήθηκε μια εκδήλωση με το όνομα GovHack, που σαν σκοπό είχε, να συγκεντρώσει ενδιαφερόμενους, που θα δημιουργούσαν προτεινόμενα εργαλεία, για το επόμενο βήμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εκατό άνθρωποι από ολόκληρη την Αυστραλία, συναντήθηκαν στην Καμπέρα για ένα Σαββατοκύριακο και δημιούργησαν προτεινόμενα εργαλεία.

Από την εκδήλωση αυτή βγήκαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

 • Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οργανισμοί θα πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο στην χρήση των εργαλείων συνεργατικότητας που προσφέρει το Web 2.0. Δημιουργώντας on-line κοινότητες, οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι σε αυτούς θα μπορούν να ανταλλάσουν πάρα πολύ εύκολα γνώση και πληροφορίες, ώστε το κράτος και οι οργανισμοί του να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικοί στις σχέσεις τους με τους πολίτες.
 • Την στιγμή που οι πληροφορίες που αφορούν τον δημόσιο τομέα, θα απελευθερωθούν και αποτελέσουν εθνικό πόρο, τότε θα εμφανισθούν νέες δυνατότητες από την εφευρετικότητα, την δημιουργικότητα και την σκληρή δουλειά των πολιτών, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων. Η ανοικτή δημόσια πληροφορία είναι μία πρόσκληση στο κοινό για συμμετοχή και τη δημιουργία δημόσιας αξίας.
 •  Για να είναι εκμεταλλεύσιμες οι δυνατότητες που προσφέρει ο νέος τρόπος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η τρέχουσα ιεραρχική δομή και το σύστημα ελέγχου, πρέπει να αλλάξει σε κάτι που θα ενθαρρύνει και θα επιβραβεύει την συμμετοχή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να παραμείνει η επαγγελματικότητα που απαιτείται για την παροχή των δημοσίων υπηρειών.

Στην Αυστραλία έχει δημιουργηθεί μιά ομάδα εργασίας, που ονομάζεται Taskforce Government 2.0 και ασχολείται με την έρευνα και την δημιουργία συστάσεων για το επόμενο βήμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο επόμενο αυτό βήμα, οι στόχοι είναι να βελτιωθούν:

 • η ποιότητα των σχολείων
 • η ποιότητα και η ασφάλεια των νοσοσκομείων
 • η ασφάλεια και η παραγωγικότητα των χώρων εργασίας
 • η ευκολία χρήσης δημοσίων παροχών όπως μεταφορές, ενέργεια και h διατήρηση των κοινωνικών υποδομών
 • ο δυναμισμός και συμετοχικότητα και η απόκριση των δημοσίων υπηρεσιών και των διαφόρων ρυθμιστικών αρχών.

Η ομάδα κάνει διάφορες συστάσεις, αλλά λόγω του ότι θα ήταν δυσανάγνωστο ένα μακροσκελές κείμενο, θα παραμείνουμε στις σημαντικότερες.

 • H χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για να αυξηθεί η δέσμευση και η συνεργασία των πολιτών στην παραγωγή πολιτικής, και στην διαμόρφωση της παροχής των δημοσίων υπηρεσιών, θα βοηθήσει να επιτευχθεί μια πιό συμβουλευτική, συμμετοχική και διαφανής διακυβέρνηση.
 • οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα είναι ένας εθνικός πόρος και η διάθεσή τους, με όσο το δυνατόν περισσότερες ελευθερίες, θα μεγιστοποιήσουν την οικονομική και κοινωνική αξία τους στους πολίτες, και θα ενισχυθεί η συμβολή τους σε μια υγιή δημοκρατία.
 • Η απευθείας συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων, μέσω δημιουργικών συζητήσεων που θα είναι τμήμα της εργασίας τους, είτε θα λειτουργούν ως απλοί πολίτες, ωφελούν τις υπηρεσίες τους, την επαγγελματική ανάπτυξή τους, ειδικότερα όσων έρχονται σε επαφή με το κοινό. Η συμμετοχή θα πρέπει να είναι δυνατή και να ενθαρρύνεται .
 • Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπεία σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης που να προωθεί την ατζέντα των μεταρυθμίσεων, θα παρέχει πόρους, κατεύθυνση και υποστήριξη για την πραγματοποίηση του νέου τρόπου διακυβέρνησης.
 • Η κεντρική κυβέρνηση θα πρέπει να ενθαρρύνει τις τοπικές κυβερνήσεις να συνεργασθούν με την αντιπροσωπεία για την υλοποίηση των στόχων.
 • Για να είναι η κυβέρνηση περισσότερο συμβουλευτική συμμετοχική και διαφανής, η κεντρική αντιπροσωπεία, σε συνεργασία με τους άλλους φορείς, θα πρέπει να καθοδηγεί, και να βελτιώνει τον βαθμό συμμετοχής των φορέων.
 •  Με την καθοδήγηση της αντιπροσωπείας, και μετά από 12 μήνες από την απάντηση της κυβέρνησης στις συστάσεις, οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν εντοπίσει τους φραγμούς που υπάρχουν για την συμμετοχικότητα και να κάνουν προτάσεις για άρση τους. Να προτείνουν έργα που θα βελτιώνουν την συμμετοχή μέσω κοινωνικών δικτύων και να να αυξηθεί η χρήση των εργαλείων για τις εσωτερικές διαδικασίες, όπως και για την διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους.
 • Θα πρέπει να συντάσσεται ετήσια έκθεση για την πορεία των έργων, οι επιτυχίες, τα προβλήματα και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τα προβλήματα.
 • Όλες οι χρηματοδοτήσεις της Αυστραλιανής Κυβέρνησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό, πάντα λαμβάνοντας υπ' όψιν θέματα ασφαλείας, και θα πρέπει να δημιουργθούν χώροι ανταλλαγής απόψεων και διαδραστικά μέσα, όπως ιστολόγια, για συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων.
 •  Η ομάδα εργασίας επικυρώνει τις οδηγίες για τους δημόσιους υπαλλήλους που εκδόθηκαν από την Αυστραλιανή Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών (APSC) στις 18 Νοεμβρίου 2009, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης, ότι το Web 2.0 παρέχει πρωτοφανείς ευκαιρίες στους δημόσιους υπαλλήλους για να ανοίξει η παραγωγή κυβερνητικών αποφάσεων σε συνεισφορές από την κοινότητα. Η ομάδα εργασίας είναι, σύμφωνη με τον κώδικα δεοντολογίας, και οι υπάλληλοι πρέπει να ενθαρρυνθούν ενεργά και να εξουσιοδοτηθούν για να συμμετέχουν on-line.
 •  Θα πρέπει να καθιερωθούν βραβεία για ανθρώπους που είχαν εξαιρετική συμμετοχή και προσφορά για την μετάβαση στο επόμενο βήμα.
 • Οι δημόσιες πληροφορίες θα πρέπει να είναι ελεύθερες, βασισμένες σε ανοικτά πρότυπα, εύκολα προσβάσιμες, κατανοητές, αναγνώσιμες από μηχανές, να έχουν ελευθερία χρήσης και μετατροπής.


Το κείμενο της ομάδας εργασίας αποτελείται από εκατόν τρίαντα έξη σελίδες (136) και μπορείτε να το βρείτε εδώ.
 
< Προηγ.   Επόμ. >