4.3.1.4 Βαθμοί

Για να μπορέσετε να ελέγξετε τις βαθμολογίες των εκπαιδευόμενων για κάθε Δραστηριότητα, να βαθμολογήσετε τις Δραστηριότητες και να δείτε το συνολικό βαθμό κάθε εκπαιδευόμενου επιλέξτε «Βαθμοί» στο μενού «Διαχείριση». Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους εκπαιδευόμενους και φαίνεται η ύπαρξη ή όχι βαθμολογίας στις Δραστηριότητες του μαθήματος (Εικόνα 4.3.6). Για να βαθμολογήσετε μια Δραστηριότητα επιλέξτε τον τίτλο της. Ο συνολικός βαθμός που έχει πάρει μέχρι τώρα ο εκπαιδευόμενος φαίνεται στο τέλος όλων των δραστηριοτήτων. Μπορείτε ακόμα να κάνετε αποθήκευση της βαθμολογίας όλων των εκπαιδευόμενων σε μορφή υπολογιστικού φύλου ή αποθήκευση σε μορφή απλού κειμένου.

03.jpg

Εικόνα 4.3.6: Βαθμοί

Όλες τις δυνατότητες εμφάνισης και αποθήκευση της βαθμολογίας μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας το αναδυόμενο μενού «Επιλέξτε μια ενέργεια» (Εικόνα 4.3.7).

04.jpg

Εικόνα 4.3.7: Επιλέξτε μια ενέργεια

 
ellak/4.3.1.4.txt (630 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki