7.4.5 Προσθήκη κατηγορίας

Οι κατηγορίες μπορούν να προστίθενται μόνο από τον εκπαιδευτή του μαθήματος. Επιλέγοντας «Προβολή ανά κατηγορία» εμφανίζονται οι έννοιες του Λεξικού ανά κατηγορία (Εικόνα 7.4.7). Αν δεν έχετε προσθέσει κατηγορίες μπορείτε να το κάνετε εδώ επιλέγοντας «Επεξεργασία κατηγοριών» και στη συνέχεια «Προσθήκη Κατηγορία».

7_4_7.jpg Εικόνα 7.4.7: Προβολή ανά κατηγορία

7_4_8.jpg

Εικόνα 7.4.8: Κατηγορίες

Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές σε κάποια κατηγορία, επιλέξτε το εικονίδιο επεξεργασίας , αν θέλετε να διαγράψετε μια κατηγορία, επιλέξτε το εικονίδιο διαγραφής . Στην οθόνη προσθήκης κατηγορίας (Εικόνα 7.4.9) εμφανίζεται μια φόρμα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα της κατηγορίας που θέλετε να δημιουργήσετε και να καθορίσετε αν θα δημιουργούνται αυτόματα σύνδεσμοι για την κατηγορία που δημιουργείτε.

7_4_9.jpg

Εικόνα 7.4.9: Προσθήκη κατηγοριών

 
ellak/7.4.5.txt (540 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki