2.2 ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ MOODLE

Υπάρχουν δυο τρόποι για να πάρετε τα αρχεία του Moodle, ο ένας είναι σαν ένα και μόνο συμπιεσμένο αρχείο και ο άλλος μέσω CVS. Αυτά εξηγούνται με λεπτομέρειες στη σελίδα από όπου μπορείτε να κατεβάσετε το moodle: http://moodle.org/download/

Αφού κατεβάσετε και αποσυμπιέσετε το αρχείο ή πάρετε τα αρχεία μέσω CVS, θα έχετε έναν νέο κατάλογο με το όνομα “moodle”, ο οποίος θα περιέχει κάποιους καταλόγους και αρχεία.

Μπορείτε είτε να τοποθετήσετε ολόκληρο τον κατάλογο στον κατάλογο εγγράφων σας στον εξυπηρετητή διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οπότε η πλατφόρμα moodle θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) http://yourwebserver.com/moodle, είτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα του καταλόγου κατευθείαν στον κατάλογο εγγράφων του εξυπηρετητή διαδικτύου, οπότε η πλατφόρμα moodle θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) http://yourwebserver.com. Για το υπόλοιπο του κειμένου θα υποθέσουμε ότι η πλατφόρμα Moodle βρίσκεται στο: http://yourwebserver.com/moodle .

 
ellak/2.2.txt (12 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki