5.4.2 Μετάβαση εκπαιδευόμενου στο Ημερολόγιο

Το μπλοκ Ημερολόγιο εμφανίζεται στους εκπαιδευόμενους με την ίδια μορφή που περιγράφτηκε στην προηγούμενη παράγραφο (Παράγραφος 5.4.1 ). Έχετε τις ίδιες επιλογές με αυτές του εκπαιδευτή με τη μόνη διαφορά ότι κατά την προσθήκη νέου γεγονότος, μπορείτε να προσθέσετε μόνο «Προσωπικό γεγονός». Δηλαδή, πατώντας το κουμπί «Νέο γεγονός», που βρίσκεται πάνω δεξιά στην Εικόνα 5.4.2, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα (Εικόνα 5.4.8) για τη δημιουργία μόνο Προσωπικού γεγονότος. Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στην παράγραφο 5.4.1 .

calendar8.jpg

Εικόνα 5.4.8: Προσθήκη Προσωπικού γεγονότος

 
ellak/5.4.2.txt (604 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki