Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

DBDesigner4

http://fabforce.net/dbdesigner4/

Το DBDesigner4 είναι εικονικό σύστημα σχεδίασης βάσεων δεδομένων που ενσωματώνει σε ένα απλό περιβάλλον τις λειτουργίες της σχεδίασης, της μοντελοποίησης, της δημιουργίας και της συντήρησης βάσεων δεδομένων. Συνδυάζει επαγγελματικά χαρακτηριστικά με απλή διεπαφή χρήστη, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση των βάσεων ιδιαίτερα αποδοτική. Το DBDesigner4 μπορεί να συγκριθεί με προϊόντα, όπως το Designer της Oracle, το Rational Rose της ΙΒΜ, το Erwin της Computer Associates και το DataArchitect της theKompany. Πρόκειται για λογισμικό ανοιχτού κώδικα που είναι διαθέσιμο για Microsoft Windows και Linux, ενώ διατίθεται υπό την άδεια χρήσης GPL. Περιλαμβάνει μηχανή αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering) για την αυτόματη παραγωγή ενός μοντέλου από υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, εκτεταμένα εργαλεία και επεξεργαστές μοντελοποίησης, καθώς και λειτουργίες συγχρονισμού που υλοποιούν τις τροποποιήσεις του μοντέλου με αυτόματο τρόπο σε μια βάση δεδομένων. Το DBDesigner4 υποστηρίζει δύο διεπαφές χρήστη. Η διεπαφή σχεδίασης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη συντήρηση του εικονικού μοντέλου βάσης δεδομένων, ενώ η διεπαφή ερωτημάτων χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων των πινάκων των βάσεων και τη δημιουργία πολύπλοκων ερωτημάτων SQL για την εφαρμογή τους σε συνεργασία με κάποια γλώσσα προγραμματισμού, όπως η PHP και η Kylix.

FirebirdSQL

http://www.firebirdsql.org/

Πρόκειται για σχεσιακή βάση δεδομένων, με δυνατότητες υποστήριξης της SQL, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σε Linux, Windows, καθώς και σε πληθώρα συστημάτων Unix. Το Firebird παρέχει εξαιρετικό ταυτοχρονισμό, υψηλή απόδοση και μεγάλη υποστήριξη γλωσσών για αποθηκευμένες διαδικασίες και εντολές πυροδότησης (triggers). Έχει χρησιμοποιηθεί σε συστήματα παραγωγής, με διάφορα ονόματα, από το 1981 μέχρι και σήμερα. Στο έργο Firebird συμμετέχουν προγραμματιστές C και C++, τεχνικοί σύμβουλοι και γενικότεροι υποστηριχτές που αναπτύσσουν και βελτιώνουν τον πηγαίο κώδικα του συστήματος διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων τον οποίο παρέδωσε στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού η Inprise Corp (σήμερα γνωστή με το όνομα Borland Software Corp) στις 25 Ιουλίου του 2000.

Ingres

http://www.ingres.com/products/ingres-database.php

Το Ingres είναι το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα που μπορεί να μειώσει το κόστος πληροφορικής, ενώ συγχρόνως διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για μια εφαρμογή βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις. Αποτελεί τον πρωτοπόρο στην υποστήριξη κρίσιμων εφαρμογών, καθώς και στην παροχή βοήθειας διαχείρισης των πλέον απαιτητικών εταιρικών εφαρμογών των επιχειρήσεων του Fortune 500. Δίνει έμφαση στην αξιοπιστία, στην ασφάλεια, στη δυνατότητα κλιμάκωσης και στην ευκολία χρήσης, διαθέτει χαρακτηριστικά που οι επιχειρήσεις χρειάζονται, ενώ συγχρόνως παρέχει την ευελιξία του ανοιχτού κώδικα. Η τεχνολογία πυρήνα του Ingres αποτελεί το θεμέλιο λίθο όχι μόνο της βάσης δεδομένων Ingres, αλλά και άλλων ιδιαίτερα σημαντικών συστημάτων RDBMS. Μεταξύ άλλων το Ingres υποστηρίζει διαχωρισμό ρόλων, καθώς και την πιστοποίηση Kerberos που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αυξημένη προστασία των δεδομένων. Επίσης, παρέχει εκείνα τα χαρακτηριστικά ελέγχου που απαιτούνται από τους τρέχοντες κανονισμούς για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων.

Το Ingres διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Δυνατότητα κλιμάκωσης: οι μεγάλοι πίνακες μπορούν να διαχωριστούν σε διαμερίσματα με βάση λίστα τιμών ή μία τιμή σύνοψης για τη βελτίωση της απόδοσης, Ο πίνακας παρουσιάζεται στους χρήστες ως μία μοναδική οντότητα και η πρόσβαση σε αυτόν βελτιώνεται μέσω της απαλοιφής διαμερισμάτων για ανάκτηση δεδομένων. Το Ingres υποστηρίζει πολλαπλά επίπεδα υποδιαμερισμάτων προκειμένου να παράσχει στο χρήστη τη δυνατότητα σχεδιασμού πινάκων που να ικανοποιούν τις ανάγκες του. Επίσης, το Ingres βοηθά στη διαχείριση αυξανόμενων δεδομένων με αποδοτικό τρόπο χρησιμοποιώντας πληθώρα αλγορίθμων συμπίεσης.
 • Υψηλή Διαθεσιμότητα: Οι πληροφορίες στο Ingres μπορούν είτε να είναι τοποθετημένες κεντρικά είτε να είναι κατανεμημένες σε γεωγραφικά διάσπαρτους εξυπηρετητές χρησιμοποιώντας προηγμένο μηχανισμό αντιγραφής για την παροχή διαδικτυακών χώρων αντιμετώπισης βλαβών υψηλής διαθεσιμότητας ή την κατανομή του φόρτου εργασίας. Επίσης, το Ingres μπορεί να εκτελείται σε συστάδες εξυπηρετητών, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό διαφανή υψηλή διαθεσιμότητα, καθώς και οφέλη που προκύπτουν από τη δυνατότητα κλιμάκωσης.
 • Ευέλικτη Δημιουργία Εφεδρικών Αντιγράφων και Επαναφορά από Βλάβη: Η ακεραιότητα δεδομένων παρέχεται μέσω της καταγραφής των συναλλαγών και της δυνατότητας να δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων τόσο online όσο και offline. Η επαναφορά από βλάβη μπορεί να ολοκληρώνεται σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο είτε για ολόκληρη τη βάση δεδομένων είτε κάποιο τμήμα της.

MySQL

http://www.mysql.com/

Η βάση δεδομένων MySQL έχει γίνει η πιο δημοφιλής βάση δεδομένων ανοιχτού λογισμικού εξαιτίας της σταθερά υψηλής απόδοσής της, της αξιοπιστίας της και της ευκολίας της χρήσης της. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως τόσο από μεμονωμένους δημιουργούς διαδικτυακών χώρων όσο και από πολλούς από τους μεγαλύτερους και τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους οργανισμούς για την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Επίσης, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαδικτυακών χώρων με μεγάλο όγκο δεδομένων, κρίσιμων συστημάτων για τη λειτουργία εταιρικών εφαρμογών και πακέτων λογισμικού μεγάλων εταιρειών, όπως η Yahoo!, η Alcatel-Lucent, η Google, η Nokia, και η YouTube. Η MySQL δεν είναι μόνο η πιο δημοφιλής βάση δεδομένων ανοιχτού λογισμικού, αλλά συγχρόνως έχει γίνει και η επιλεγμένη βάση δεδομένων για τη νέα γενιά εφαρμογών που βασίζεται στο LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python). Η MySQL τρέχει σε περισσότερες από 20 πλατφόρμες συμπεριλαμβανομένων του Linux, των Windows, του OS/X, του HP-UX, του AIX και του Netware, παρέχοντας στο χρήστη όλη την απαιτούμενη ευελιξία. Η έκδοση της MySQL Enterprise Server 5.0 διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Συναλλαγές ACID για τη δημιουργία αξιόπιστων και ασφαλών κρίσιμων εταιρικών εφαρμογών
 • Αποθηκευμένες Διαδικασίες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των προγραμματιστών
 • Διαδικασίες πυροδότησης για την επιβολή πολύπλοκων επιχειρηματικών κανόνων στο επίπεδο της βάσης δεδομένων
 • Μεθόδους προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων
 • Σχήμα Πληροφοριών για την παροχή εύκολης πρόσβασης σε μεταδεδομένα
 • Κατανεμημένες Συναλλαγές για την υποστήριξη πολύπλοκων συναλλαγών εντός πολλαπλών βάσεων δεδομένων
 • Αρχιτεκτονική Μηχανής Αποθήκευσης για την παροχή της μέγιστης δυνατής ευελιξίας
 • Μηχανή Αποθήκευσης Αρχείων για την καταγραφή του ιστορικού και των δεδομένων λογιστικού ελέγχου
 • Ενοποιημένη Μηχανή Αποθήκευσης για τη δημιουργία μίας λογικής βάσης δεδομένων από πολλούς φυσικούς εξυπηρετητές
 • Εκδόσεις με διορθώσεις των πιο σημαντικών σφαλμάτων

PostgreSQL

http://www.postgresql.org/

Η PostgreSQL είναι ένα ισχυρό σύσημα σχεσιακών βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα. Αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία 15 χρόνια και διαθέτει αρχιτεκτονική που φημίζεται για την αξιοπιστία της, την ορθότητά της και την ακεραιότητα των δεδομένων της. Είναι συμβατή με όλα τα σημαντικά λειτουργικά συστήματα, όπως το Linux, το UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI, IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) και τα Windows. Είναι πλήρως συμβατή με την ACID και παρέχει πλήρη υποστήριξη ξένων κλειδιών, σύξευξη πινάκων, διαδικασίες πυροδότησης και αποθηκευμένες διαδικασίες (σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού). Περιλαμβάνει τους περισσότερους τύπους δεδομένων της SQL92 και της SQL99, συμπεριλαμβανομένων των INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL και TIMESTAMP. Επίσης, υποστηρίζει αποθήκευση δυαδικών αντικειμένων, όπως εικόνες, ήχοι ή video. Διαθέτει εγγενείς διεπαφές προγραμματισμού για C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC κ.ο.κ., καθώς και εξαιρετική τεκμηρίωση. Η PostgreSQL υλοποιεί εξελιγμένα χαρακτηριστικά όπως Έλεγχο Ταυτοχρονισμού Πολλαπλών Εκδόσεων (Multi-Version Concurrency Control, MVCC), ασύγχρονη αντιγραφή, φωλιασμένες συναλλαγές, online δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων κ.α. Υποστηρίζει διεθνή σύνολα χαρακτήρων, κωδικοποίηση χαρακτήρων πολλαπλών bytes, κωδικοποίηση Unicode, καθώς και δυνατότητα ταξινόμησης και μορφοποίησης.

Η PostgreSQL μπορεί να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων και πλήθος ταυτόχρονων χρηστών. Υπάρχουν ενεργά συστήματα PostegreSQL σε περιβάλλοντα παραγωγής που διαχειρίζονται περισσότερα από 4 terrabytes δεδομένων. Η PostgreSQL είναι πλήρως συμβατή με τα πρότυπα ANSI-SQL 92/99 και παρέχει πλήρη υποστήριξη υποερωτημάτων και επιπέδων απομόνωσης σειριακών συναλλαγών. Διαθέτει πλήρες σχεσιακό σύστημα που υποστηρίζει πολλαπλά σχήματα ανά βάση δεδομένων, καθώς και χαρακτηριστικά ακεραιότητας δεδομένων, όπως πρωτεύοντα κλειδιά, ξένα κλειδιά, ασφαλείς ενημερώσεις/διαγραφές των δεδομένων κ.α. Επίσης, περιλαμβάνει πλήθος επεκτάσεων και προχωρημένων χαρακτηριστικών και υποστηρίζει σύνθετα, μοναδικά και λειτουργικά ευρετήρια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από τις μεθόδους αποθήκευσής της (B-tree, R-tree, hash, GiST).

SAPDb/MaxDB

http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/maxdb/

Η MaxDB είναι σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από την SAP AG. Εστιάζει στις απαιτήσεις των πελατών και των εφαρμογών της SAP και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πιο φθηνή εναλλακτική λύση βάσεων δεδομένων άλλων προμηθευτών. Πρόκειται για ανταγωνιστικό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεσαίους και μεγάλους σχηματισμούς εξυπηρετητών, ενώ παράλληλα αποτελεί ιδιαίτερα πειστική λύση για εγκατάσταση σε επιτραπέζιους και φορητούς προσωπικούς υπολογιστές. Τα κύρια πλεονεκτήματά της είναι η ευκολία εγκατάστασης και χρήσης και τα πολλά χαρακτηριστικά διαχείρισης που προσφέρει στο χρήστη. Η MaxDB είναι διαθέσιμη για τα πιο σημαντικά λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες υλικού, όπως τα Windows, το Linux και το UNIX. Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 10000 πελάτες της SAP που χρησιμοποιούν την MaxDB, γεγονός που καταδεικνύει την αξιοπιστία της, καθώς και τη διαθεσιμότητά της για σχηματισμούς όλων των μεγεθών.

SymmetricDS

http://symmetricds.org/

Το Symmetric DS είναι λογισμικό συγχρονισμού/αντιγραφής το οποίο διαλειτουργεί με όλες τις βάσεις δεδομένων και εκτελείται μέσω του διαδικτύου. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες βάσεων δεδομένων και διαδικτύου για την αντιγραφή πινάκων μεταξύ σχεσιακών βάσεων δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Το λογισμικό σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να χειρίζεται μεγάλο αριθμό βάσεων δεδομένων, να λειτουργεί σε συνδέσεις χαμηλού εύρους ζώνης και να αντέχει σε περιόδους διακοπής της λειτουργίας του δικτύου. Το SymmetricDS, χρησιμοποιώντας διαδικασίες πυροδότησης βάσεων δεδομένων, εγγυάται ότι οι αλλαγές στη βάση δεδομένων γίνονται αντιληπτές και ότι η ατομικότητα διατηρείται. Η υποστήριξη στους προμηθευτές βάσεων δεδομένων παρέχεται μέσω του στρώματος Διαλέκτου Βάσης Δεδομένων (Database Dialect), με υλοποιήσεις για τη MySQL, την Oracle, τον SQL Server, την PostgreSQL και την HSQLDB. Η διαδικασία συγχρονισμού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε είτε να ωθεί είτε να αντλεί δεδομένα εντός ενός χρονικού διαστήματος.

 
ellak/διαχείριση_άσεων_δεδομένων.txt (130 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki