Αποτελέσματα Διαγωνισμού οδηγών ΕΛ/ΛΑΚ

Από την διαδικασία αξιολόγησης επελέγησαν για να ενισχυθούν 10 από τις 28 προτάσεις που υποβλήθηκαν, η διαδικασία της αξιολόγησης καθυστερήσε γιατί είχαμε πολλές προτάσεις που δεν είναι πλήρεις και σύμφωνες με την πρόσκληση.

Η οικονομική ενίσχυση είναι αντιπροσωπευτική των εργασιών που προτείνονται στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού και αποτελεί αναγνώριση της συνεισφοράς στην κοινότητα του ΕΛ/ΛΑΚ δεδομένου ότι τα ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικά ενσωματώσουν αξία που προέρχεται από την εθελοντική εργασία δημιουργών(developers) από όλο τον κόσμο και είναι πολλαπλάσιας αξίας απο την ενίσχυση που παρέχεται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


Τίτλος Πρότασης Συντονιστής Υλοποίησης Βαθμός Οικονομική Ενίσχυση Σχόλια Αξιολογητών Συντονιστής από ΕΕΛ/ΛΑΚ Παραδοτέα( Τίτλος & URL‘s ΜΟΝΟ! )
Πρόταση συγγραφής οδηγού λογισμικών ανοικτού κώδικα στην εκπαίδευση Αλέξανδρος Κοφτερός 9 2.500 Συνεργασία με εισηγητές παρόμοιας πρότασης. Ενημέρωση του γλωσσαρίου ΕΕΛ/ΛΑΚ με τυχόν πρόσθετους όρους http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=75&catid=37 Θ. Καρούνος Eισαγωγή στο Edubuntu Linux 9.04, Celestia, Geogebra, Gimp, Audacity, OpenOffice, Moodle
Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu LTSP + Εκπαιδευτικό υλικό (ασκήσεις πάνω σε OpenOffice, Firefox, Ktutrle, και βασική χρήση Ubuntu) Γιώργος Καινουργιάκης 9 2.000 Συνεργασία με εισηγητές παρόμοιας πρότασης. Ενημέρωση του γλωσσαρίου ΕΕΛ/ΛΑΚ με τυχόν πρόσθετους όρους http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=75&catid=37 Ν. Ρούσσος Πρόταση Λήψη
Συγγραφή ελληνικού οδηγού χρήσης για την ελληνική έκδοση του Mozilla Thunderbird Κώστας Παπαδήμας 8 2.000 Ενημέρωση του γλωσσαρίου ΕΕΛ/ΛΑΚ με τυχόν πρόσθετους όρους http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=75&catid=37 Θ. Καρούνος Πρόταση Λήψη
Οδηγός για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS Νίκος Κολιός 8 2.500 Ενημέρωση του γλωσσαρίου ΕΕΛ/ΛΑΚ με τυχόν πρόσθετους όρους http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=75&catid=37 Α. Ζάβρας Πρόταση Λήψη Εκπ.Υλικό html
Πρόταση συγγραφής οδηγού για την εκπαίδευση Γιάννης Κασκαμανίδης 8 2.000 Συνεργασία με εισηγητές παρόμοιας πρότασης. Ενημέρωση του γλωσσαρίου ΕΕΛ/ΛΑΚ με τυχόν πρόσθετους όρους http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=75&catid=37 Ν. Ρούσσος Οδηγός Λήψη
Συγγραφή οδηγών για την πλατφόρμα Open eClass Κων/νος Τσιμπάνης, Τηλέμαχος Ράπτης, Σταυρούλα Γεωργιάδη 8 3.000 Ενημέρωση του γλωσσαρίου ΕΕΛ/ΛΑΚ με τυχόν πρόσθετους όρους http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=75&catid=37 Α. Ζάβρας Πρόταση Παραδοτέα
Πρόταση για τη μετάφραση του οδηγού “Free/Libre and Open Source Software Metrics Guide for SMEs”, Version 3.0 Φωτεινή Τρίμμη, Γεώργιος Καλπάκης 7 2.000 Ενημέρωση του γλωσσαρίου ΕΕΛ/ΛΑΚ με τυχόν πρόσθετους όρους http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=75&catid=37 Θ. Καρούνος Πρόταση Λήψη
Πρόταση συγγραφής οδηγού για το OpenProj Γεώργιος Μπλάνας, Σταματία Κυλίνδρη 7 1.500 Ενημέρωση του γλωσσαρίου ΕΕΛ/ΛΑΚ με τυχόν πρόσθετους όρους http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=75&catid=37 Ν. Ρούσσος Λήψη
Πρόταση για τη συγγραφή οδηγού για το Mozilla Firefox Χρυσούλα Παπάζογλου 7 1.500 Συνεργασία με εισηγητές παρόμοιας πρότασης. Ενημέρωση του γλωσσαρίου ΕΕΛ/ΛΑΚ με τυχόν πρόσθετους όρους http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=75&catid=37 Θ. Καρούνος Πρόταση
Πρόταση για συγγραφή οδηγού “Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle έκδοσης 1.9.4” Φωτεινή Τρίμμη, Σουλτάνα Κάργα & Κατερίνα Κατσάνα 7 2.000 Ενημέρωση του γλωσσαρίου ΕΕΛ/ΛΑΚ με τυχόν πρόσθετους όρους http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=75&catid=37 Α. Ζάβρας ......
=================== ================= ==== ====== ==================== ======================
Προτάσεις Blender, BRL-CAD, Cademia, Archimedes Άννα Μπονάρου 4 .... ........ ............
Δημιουργία ελληνικού οδηγού για την πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης Moodle Ιωάννα Στιπσανέλη 4 .... .... ........ ......
Πρόταση για την ενότητα ΕΛ/ΛΑΚ για τον υπολογιστή μου Στέργιος Προσινικλής 4 .... .... ........ ......
Πρόταση για συγγραφή εκλαϊκευμένων οδηγών ΕΛ/ΛΑΚ για την εκπαίδευση Αντωνίου Ανδρεάτου 4 .... .... ........ ......
Δημιουργία ελληνικού οδηγού για το πρόγραμμα πλανητάριου ανοιχτού κώδικα Stellarium Αλέξανδρος Καριπίδης 4 .... .... ........ ......
Πρόταση συγγραφής οδηγού για αρχάριους για το Ubuntu Linux Χρυσούλα Παπάζογλου 4 .... .... ........ ......
Πρόταση συγγραφής ελληνικού οδηγού για το λογισμικό οργάνωσης γραφείου GroupOffice Κώστας Γεωργακόπουλος 3 .... .... ........ ......
Πρόταση του εργαστηρίου eBusiness του ΤΕΙ Μεσολογγίου Σπύρος Συρμακέσης 3 .... .... ........ ......
Πρόταση για συγγραφή οδηγού OpenOffice Impress για αρχάριο χρήστη Βασιλική Μολέ 3 .... .... ........ ......
Πρόταση για την ενότητα ΕΛ/ΛΑΚ για τον υπολογιστή μου Κορίνα Πατέλη 3 .... .... ..............
Πρόταση για συγγραφή οδηγού χρήσης OpenOffice Calc Βασιλική Μολέ 3 .... .... ........ ......
Πρόταση δημιουργίας εκλαϊκευμένου οδηγού χρήσης προγραμμάτων ΕΛ/ΛΑΚ για απλούς χρήστες Φάνης Δεσπούδης 3 .... .... ........ ......
Πρόταση για τη συγγραφή οδηγού Dia Γεώργιος Καλπάκης 3 .... .... ........ ......
Πρόταση συγγραφής οδηγών openssl και putty Φώτης Λούκος 3 .... .... ........ ......
Πρόταση συγγραφής οδηγού για το πρόγραμμα OpenVpn Γεώργιος Κάλφας 3 .... .... ........ ......
Προτάσεις για συγγραφή δύο διαφορετικών οδηγών για τα πακέτα λογισμικού Apache HTTP Server και Belvedere Σοφία Πετρίδου 3 .... .... ........ ......
Πρόταση για οδηγούς Virtualization Στέφανος Χαρχαλάκης 3 .... .... ........ ......
Προτάσεις για συγγραφή οδηγών με τίτλο “Linux - Γνωριμία και βασικά προγράμματα” και “Εγκατάσταση του Apache Web Server - Βασικές Ρυθμίσεις Ελένη Φραγκιαδάκη 3 .... .... ........ ......
Πρόταση για οδηγό ΕΛ/ΛΑΚ για τον υπολογιστή μου Πάνος Αδαμόπουλος 3 .... .... ........ ......
Πρόταση για τη συγγραφή οδηγού για ΕΛ/ΛΑΚ writer guide Άννα Κρασσά 3 .... .... ........ ......
Πρόταση για ελληνικό οδηγό Geogebra Αλέξανδρος Καριπίδης, Κοσμάς Θεοδουλίδης 3 .... .... ........ ......
Επεξεργαστής με ενσωματωμένα εργαλεία για τη συγγραφή εγγράφων σε Latex, ενσωματωμένα σε μία εφαρμογή Φώτης Ζαπάντης 3 .... .... ........ ......
Συγγραφή οδηγού χρήσης KDE/Koffice Γεώργιος Διαμαντόπουλος 3 .... .... ........ ......
Εγκατάσταση και Διαχείριση Joomla στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Χρήστος Καλτσίδης 2 .... .... ........ ......
Πρόταση για συγγραφή οδηγού χρήσης του Amarok Ιωάννης Δαρόγλου, Νικόλαος Αλεξίου 2 .... .... ........ ......
Πρόταση συγγραφής οδηγού για τη δημιουργία ενός ελληνικού οδηγού για το εργαλείο ανοιχτού λογισμικού Wireshark Στυλιανός Μπασαγιάννης 2 .... .... ........ ......


Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα


 
eellak/foss_odigoi_apotelesmata.txt (9921 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki