Ερ: Ο υπολογιστής προσπαθεί να συνδεθεί σε δίκτυο στο οποίο είχε συνδεθεί και παλιότερα, δημιουργώντας προβλήματα στη σύνδεση με νέα δίκτυα.

Απ: Διαγράψτε το αρχείο δικτυακών ρυθμίσεων /home/olpc/.sugar/default/nm/connections.cfg και επανεκινήστε το Sugar (Control + Alt + Backspace)

Ερ: Οι υπολογιστές συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο με χρήση Open Mesh, αλλά δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.

Απ: Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Open Mesh δεν επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών του τοπικού δικτύου. Για να το επιτρέψετε, μέσω του Dashboard (http://www.open-mesh.com/dashboard.php) επιλέξτε το δίκτυό σας και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την επιλογή Advanced / Access Point Isolation και πατήστε Update Network Settings.

 
ellak/olpc_troubleshooting.txt (12 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki