Τοπικοποίηση του προγράμματος Medical που έχει εφαρμογή στην οργάνωση Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή

Περίληψη

To Medical είναι ένα EMR (Electronic Medical Record - Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς) σύστημα το οποίο υλοποιείται ως επιπρόσθετο άρθρωμα στο ανοικτού κώδικα (και ήδη πλήρως Ελληνοποιημένο) ERP σύστημα openERP.

Σκοπός του έργου είναι η τοπικοποίηση του Medical αλλά και η προσθήκη λειτουργικότητας και παραμετροποίησή του για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ειδικοτήτων στον Ελλαδικό χώρο. Στόχος είναι το νέο σύστημα που θα προκύψει να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα EMR τόσο σε μικρά ιατρεία (πχ αγροτικά ιατρεία) όσο και σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς υγείας (ΕΣΥ, Kλινικές, Kέντρα Υγείας). Ταυτόχρονα για την εύκολη υιοθέτηση του συστήματος από τους υποψήφιους χρήστες θα εγγραφεί εγχειρίδιο χρήσης και θα δημιουργηθούν εκπαιδευτικά βίντεο για γρήγορη εκμάθηση του συστήματος.

Παραδοτέα

Ομάδα Ανάπτυξης

Κονταξής Παναγιώτης, Στεφανίδης Ευριπίδης, Κονταξή Ευστρατία

Επικοινωνία με την ομάδα: pkontaxi (at) gmail (dot) com

 
ellak/medical.txt (1689 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki