7.9.1 Εργασία - Προηγμένη αποστολή αρχείων

Αυτή η μορφή Εργασίας απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους να υποβάλλουν μια ή περισσότερες εργασίες μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι εκπαιδευτές μπορούν στη συνέχεια να βαθμολογήσουν και να σχολιάσουν τα αρχεία που υπέβαλαν οι εκπαιδευόμενοι.

Επιλέγοντας «Προηγμένη αποστολή αρχείων» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας (Εικόνα 7.9.1).

Η φόρμα δημιουργίας αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία.

Όνομα εργασίας: Δώστε ένα σύντομο και περιεκτικό όνομα στην Εργασία.

Περιγραφή: Δώστε μια σύντομη περιγραφή για την Εργασία, έτσι ώστε να είναι κατανοητή στους εκπαιδευόμενους.

Βαθμός: Επιλέξτε βαθμό (δεν υπάρχει βαθμός – κλίμακα ξεχωριστοί και συγγενείς τρόποι γνώσεις - 1 έως 100)

Διαθέσιμη από: Επιλέξτε από πότε η Εργασία θα είναι διαθέσιμη στους εκπαιδευόμενους. Ουσιαστικά δηλαδή από ποια ημερομηνία και μετά οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν τα αρχεία τους.

Καταληκτική ημερομηνία: Ορίστε την ημερομηνία λήξης των υποβολών. Να μην επιτρέπονται υποβολές μετά την καταληκτική ημερομηνία: Μπορείτε να καθορίσετε αν θα δέχεστε εκπρόθεσμες υποβολές αρχείων ή όχι.

Μέγιστο μέγεθος: Επιλέξτε το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος των αρχείων που θα υποβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι σας.

Να επιτρέπεται η διαγραφή: Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διαγράψουν τα αρχεία που έχουν ανεβάσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πριν τη βαθμολόγηση από τον εκπαιδευτή.

Μέγιστο πλήθος απεσταλμένων αρχείων: Πρόκειται για το μέγιστο αριθμό αρχείων που κάθε συμμετέχοντας μπορεί να ανεβάσει.

Να επιτρέπονται οι σημειώσεις: Εάν επιλεγεί, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εισάγουν παρατηρήσεις σχετικά με την εργασία που θα υποβάλουν στην περιοχή κειμένου που θα εμφανιστεί.

Απόκρυψη της περιγραφής πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει διαθέσιμη η εργασία: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή και η περιγραφή της Εργασίας δε θα είναι διαθέσιμη πριν την ορισμένη ημερομηνία.

Αποστολή προειδοποιητικών email στους διδάσκοντες: Εάν είναι ενεργή η επιλογή, τότε οι εκπαιδευτές ειδοποιούνται με ένα σύντομο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν οι εκπαιδευόμενοι προσθέτουν ή ενημερώνουν μια υποβαλλόμενη εργασία ανάθεσης. Μόνο οι εκπαιδευτές που είναι σε θέση να βαθμολογήσουν τη συγκεκριμένη υποβολή ειδοποιούνται. Έτσι, παραδείγματος χάρη, εάν το μάθημα χρησιμοποιεί χωριστές ομάδες εκπαιδευομένων, τότε οι εκπαιδευτές που έχουν οριστεί για συγκεκριμένες ομάδες δε θα λάβουν οποιαδήποτε ειδοποίηση από εκπαιδευόμενους που ανήκουν σε άλλες ομάδες. Για Δραστηριότητες, που δεν απαιτείται η σύνδεση με το δικτυακό τόπο του μαθήματος, email δεν στέλνεται ποτέ δεδομένου ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν υποβάλλουν ποτέ τίποτα.

Ενεργοποίηση Αποστολής για μαρκάρισμα: Αν είναι ενεργή η επιλογή, τότε δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να δηλώσουν ότι ολοκλήρωσαν την εργασία τους και είναι έτοιμοι να βαθμολογηθούν. Οι εκπαιδευτές μπορούν να ξαναθέσουν την εργασία του κάθε εκπαιδευόμενου σε πρόχειρη κατάσταση (αν για παράδειγμα απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της εργασίας).

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση.

Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε την Εργασία που μόλις δημιουργήσατε επιλέξτε «Τροποποίηση του/της: Εργασία» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας της Εργασίας) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας της Εργασίας (Εικόνα 7.9.1) την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

ergasia1.jpg

Εικόνα 7.9.1: Φόρμα δημιουργίας Εργασίας – Προηγμένη αποστολή αρχείων

 
ellak/7.9.1.txt (467 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki