Μετάφραση του Bash Guide for Beginners του TLDP

Περίληψη

Μετάφραση του Bash Guide for Beginners που διατίθεται από το website του "The Linux Documentation Project".

Ιστορικό

Ο προγραμματισμός του unix shell είναι η καρδιά της χρήσης οποιουδήποτε unix συστήματος. Το shell programming είναι κάτι απαραίτητο για οποιαδήποτε χρήση opensource λειτουργικού συστήματος (σύμφωνα με τις υπάρχουσες λύσεις) και σχεδόν άμεσα καταλήγει να είναι ενδιαφέρον αλλά και απαραίτητο για τους νέους χρήστες. Παράλληλα, ο προγραμματισμός στο shell είναι κάτι που διδάσκεται σε Τμήματα Πληροφορικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρόλο το ότι ο προγραμματισμός του shell είναι κάτι τόσο διαδομένο, δεν υπάρχουν μεταφράσεις των σχετικών κειμένων του "The Linux Documentation Project" (TLDP). Πιο συγκεκριμένα, μια πολύ καλή αρχή για κάποιον αρχάριο είναι το "Bash Guide for Beginners" του TLDP, το οποίο όμως δεν υπάρχει μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

Στόχοι

Στόχος του έργου αυτού είναι η μετάφραση του παραπάνω οδηγού στην ελληνική γλώσσα έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τον οποιοδήποτε χρήστη σαν εγχειρίδιο για να τον εντάξει στην χρήση του bash για την διεκπαιρέωση απλών στην αρχή task. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο επιλέχτηκε λόγω του επιπέδου του που επιτρέπει στον κάθε χρήστη να το ολοκληρώσει και να εξοικειωθεί με τη λογική του προγραμματισμού σε bash.

Παραδοτέα

Αναφορές

 
ellak/bashguide.txt (2020 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki