ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει πρόταση για την συγγραφή εκλαϊκευμένων οδηγών χρήσης με πρακτικά παραδείγματα που θα διευκολύνουν επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς και απλούς χρήστες στην καθημερινή χρήση εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα επιλεγούν συγγραφικές ομάδες για τους παρακάτω τρεις οδηγούς:

1.ΕΛ/ΛΑΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 2.ΕΛ/ΛΑΚ για την εκπαίδευση. 3.ΕΛ/ΛΑΚ για τον υπολογιστή μου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν συνοπτική περιγραφή και τα προτεινόμενα περιεχόμενα του οδηγού που προτίθενται να αναλάβουν.

Οι οδηγοί θα διατίθενται σε ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση με άδεια Creative Commons.

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύετε από σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν την σχετική με τον προτεινόμενο οδηγό εμπειρία και θα περιέχει το όνομα, επώνυμο το ΑΦΜ, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ) του διαγωνιζόμενου ή της ομάδας.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η συγγραφή κάθε οδηγού μπορεί να έχει αμοιβή έως 3.000 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως και την Δευτέρα 13 Απριλίου 2009, στο info ΑΤ ellak DΟΤ gr


 
eellak/foss_greek_manuals.txt (127 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki