5.11 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Στο μπλοκ Αναζήτηση στις ομάδες συζήτησης (Εικόνα 5.11.1) μπορείτε με τη χρήση λέξεων κλειδιών να κάνετε αναζήτηση στις Ομάδες Συζητήσεων. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για το θέμα που θέλετε με τη χρήση πολλών λέξεων κλειδιών κάθε φορά.

forum1.jpg

Εικόνα 5.11.1: Μπλοκ Αναζήτηση στις ομάδες συζήτησης

Για να κάνετε την αναζήτηση, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τις λέξεις κλειδιά στο πλαίσιο αναζήτησης (Εικόνα 5.11.1) και να πατήσετε το κουμπί «Μεταβείτε».

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια πιο σύνθετη αναζήτηση, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Προχωρημένη Αναζήτηση». Πατώντας πάνω στο σύνδεσμο, εμφανίζεται μια φόρμα (Εικόνα 5.11.2), στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε κατάλληλα τα πεδία της και να επιλέξετε το κουμπί «Αναζήτηση στις ομάδες συζητήσεων». Στη συνέχεια, εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

forum2.jpg

Εικόνα 5.11.2: Προχωρημένη αναζήτηση

Μάλιστα, στο μπλοκ αυτό υπάρχει και ένα αρχείο βοήθειας, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει κατά την αναζήτηση. Για να δείτε αυτό το αρχείο, επιλέξτε το εικονίδιο info.jpg.

Με αυτό το μπλοκ, ολοκληρώθηκε η περιγραφή των μπλοκ που συνήθως χρησιμοποιούνται σε κάποιο μάθημα. Σε ορισμένα μαθήματα μπορεί να εμφανίζονται μόνο κάποια από αυτά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που κάνει ο εκπαιδευτής. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι τα μαθήματα στην Πλατφόρμα Moodle βρίσκονται πάντα σε μία δυναμική κατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν τα τροποποιηθούν. Έτσι και κάθε ένα μπλοκ μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετική θέση, να διαφοροποιηθεί ή και να καταργηθεί, εάν ο εκπαιδευτής το θελήσει.

Στη συνέχεια, ακολουθεί περιγραφή των πηγών πληροφοριών και των δραστηριοτήτων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα μάθημα.

 
ellak/5.11.txt (472 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki