4.3.1.11 Ερωτήσεις

Στην επιλογή αυτή θα βρείτε όλες τις ερωτήσεις που δημιουργείτε για να χρησιμοποιήσετε στα Κουίζ σας (Εικόνα 4.3.21). Περισσότερα για τις ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε στην παράγραφο ( 7.5 ) παρακάτω.

18.jpg

Εικόνα 4.3.21: Ερωτήσεις

 
ellak/4.3.1.11.txt (47 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki