4.3.1.6 Αντίγραφο ασφαλείας

Είναι πολύ χρήσιμο να δημιουργείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας, ειδικά κάθε φορά που κάνετε προσθήκες στο μάθημά σας ή τροποποιήσεις. Σκοπός του αντιγράφου ασφαλείας είναι να καταγράφει τις ενέργειές σας ώστε σε περίπτωση περιπλοκής του συστήματος να είναι δυνατή η επαναφορά του μαθήματος στην κατάσταση του αντιγράφου ασφαλείας. Ακόμα μια χρησιμότητα του αντιγράφου ασφαλείας είναι ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να δημιουργήσετε για παράδειγμα ένα νέο μάθημα με τον ίδιο κορμό. Πατώντας στο σύνδεσμο «Αντίγραφο ασφάλειας» από το μπλοκ «Διαχείριση», εμφανίζεται μία λίστα από την οποία επιλέγετε ποια αντικείμενα του μαθήματος θέλετε να αντιγραφούν (Εικόνα 4.3.11). Έπειτα πατάτε το κουμπί «Συνέχεια». Εμφανίζεται μία λίστα επιβεβαίωσης για τα αντικείμενα που θα αντιγραφούν καθώς και ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομα του αρχείου προς αποθήκευση (). Συνεχίζοντας εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το αντίγραφο ασφαλείας ολοκληρώθηκε επιτυχώς, και καταγράφονται οι πληροφορίες που περιέχει.

08.jpg

Εικόνα 4.3.11: Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

09.jpg

Εικόνα 4.3.12: Αντιγράφου ασφαλείας

Επιλέγοντας πάλι «Συνέχεια», μεταφέρεστε στη σελίδα των αρχείων στην κατηγορία «backupdata» όπου και βρίσκεται το αρχείο του αντίγραφου ασφαλείας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.3.13.

10.jpg

Εικόνα 4.3.13: Το αντίγραφο ασφαλείας στο φάκελο backupdata

 
ellak/4.3.1.6.txt (508 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki