Οδηγός χρήσης Ανοικτού/ Ελεύθερου Λογισμικού στην Εκπαίδευση

Περίληψη

Ο Οδηγός αυτός αποτελείται από επτά (7) μέρη τα οποία καλύπτουν αντίστοιχα λογισμικά Ανοικτού/Ελεύθερου Κώδικα, με έμφαση στην εφαρμογή τους στην εκπαίδευση και την ενσωμάτωση σε μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος Ελλάδας και Κύπρου.

Περιεχόμενα

Edubuntu

Περιγραφή: Το Edubuntu Linux (τρέχουσα έκδοση 9.04) είναι μια από τις πλέον δημοφιλής εκδόσεις του Ελεύθερου/Ανοικτού Λειτουργικού Συστήματος. Βασίζεται στη διανομή Debian Linux και ενσωματώνει τεχνολογίες που αποσκοπούν στην ομαλή ενσωμάτωσή του στα σχολικά εργαστήρια αλλά και σε αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς να αποκλείονται οι προσωπικοί υπολογιστές τόσο των εκπαδευτικών όσο και των μαθητών.

• Εισαγωγή στο Edubuntu – πρώτη ματιά • Το περιβάλλον Gnome – εργασία με αρχεία και εφαρμογές, βασικές ρυθμίσεις (θέμα, γραμματοσειρές, λήψη / εγκατάσταση αρχείων) • Εργαλεία διαχείρισης τάξης – το εργαλείο iTalc • Eγκατάσταση εξειδικευμένων εφαρμογών (Skype, Adobe Reader, Flash) • Περιβάλλον WINE κάτω από Edubuntu – λειτουργικότητα με λογισμικά Windows •Αναπαραγωγή ψηφιακού video και ήχου κάτω από Edubuntu (VLC, Songbird)

OpenOffice

Περιγραφή: To Openoffice είναι το κυριότερο λογισμικό / σουίτα γραφείου Ανοικτού/Ελεύθερου κώδικα και είναι πλήρως εξελληνισμένο χάρη στις προσπάθειες της Ελληνικής Κοινότητας Ανοικτού/ Ελεύθερου Λογισμικού.

Το πακέτο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και 5 χρόνια σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου και Ελλάδας, αλλά και στη Μέση Εκπαίδευση (Ελλάδα) στη θέση του Microsoft Office, προσφέροντας αρκετές δυνατότητες που δεν υπάρχουν σε ανταγωνιστικά προϊόντα που ανήκουν στο χώρο του κλειστού (proprietary) λογισμικού, όπως η δημιουργία γραφικών (Draw).

Η άδεια χρήσης του λογισμικού επιτρέπει την ευκολότερη ενσωμάτωση στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς προσφέρει ένα ιδιαίτερα απλό περιβάλλον εργασίας, ενώ ταυτόχρονα εκμηδενίζει το κόστος και επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να προσφέρει τις νεότερες εκδόσεις στους μαθητές του, γεγονός που επιτρέπει την καλύτερη συνεργασία σχολείου και σπιτιού, μια και μπορούν όλοι να τρέχουν τις ίδιες εκδόσεις.

Το Openoffice υποστηρίζει το πρότυπο αρχείο OpenDocument που είναι ISO standard, σε αντίθεση με άλλους τύπους αρχείων από ανταγωνιστικές εφαρμογές

Eισαγωγή στο Writer – βασικά χαρακτηριστικά του • Αξιοποίηση του Writer στη διδακτική πράξη – δημιουργία έκθεσης με χρήση εικόνας και πίνακα. Εισαγωγή γραφικών παραστάσεων από άλλα λογισμικά • Δημιουργία τίτλου με τρισδιάστατα γραφικά, εισαγωγή γραφικών. Δημιουργία Βέννοιων Διαγραμμάτων • Αποθήκευση εργασίας με διαφορετικό τύπο αρχείου

Calc: • Eισαγωγή στο Calc – βασικά χαρακτηριστικά του • Αξιοποίηση του Calc στη διδακτική πράξη – Εισαγωγή δεδομένων σε κελιά και δημιουργία γραφικών παραστάσεων από άλλα λογισμικά • Αυτόματοι υπολογισμοί με το Calc • Αποθήκευση εργασίας με διαφορετικό τύπο αρχείου

Impress: • Eισαγωγή στο Impress – βασικά χαρακτηριστικά του • Αξιοποίηση του Impress στη διδακτική πράξη – δημιουργία παρουσίασης με χρήση προτύπου (template) ή νέου αρχείου • Εισαγωγή γραφικών και κειμένου στις διαφάνειες – εργασία με διαφορετικές διατάξεις • Χρήση εφέ μετάβασης και κίνησης • Χρήση πολυμεσικών αρχείων στην παρουσίαση (video, ήχος, κουμπιά αλληλεπίδρασης) • Αποθήκευση εργασίας με διαφορετικό τύπο αρχείου

Draw: • Eισαγωγή στο Draw – βασικά χαρακτηριστικά του • Αξιοποίηση του Draw στη διδακτική πράξη – δημιουργία αφίσας με τη χρήση του Draw • Εισαγωγή γραφικών και κειμένου στην αφίσα – εργασία με τα εργαλεία σχεδίασης • Μετακίνηση γραφικών και αντικειμένων σχεδίασης στο χώρο εργασίας – αλλαγή επιπέδου και στοίχιση • Εισαγωγή σελίδας και μορφοποίηση προτύπων • Αποθήκευση εργασίας με διαφορετικό τύπο αρχείου

Audacity

Περιγραφή: Οι πολυμεσικές δυνατότητες όλων των σύγχρονων υπολογιστών επιτρέπουν την εισαγωγή, επεξεργασία και αναπαραγωγή ψηφιακού ήχου. Τα περισσότερα λογισμικά επεξεργασίας ήχου που κυκλοφορούν στην αγορά είναι είτε αρκετά πολύπλοκα, είτε κοστίζουν αρκετά, είτε και τα δύο. Το Audacity είναι ένα εξελληνισμένο και ολοκληρωμένο λογισμικό επεξεργασίας ήχου, που προσφέρει ένα ιδιαίτερα εύχρηστο περιβάλλον λειτουργίας ενώ παράλληλα υποστηρίζει όλες σχεδόν τις πλατφόρμες (Windows, Linux, MacOS).

• Εισαγωγή στο Audacity – πρώτη ματιά

• Το περιβάλλον του Audacity. Τα κύρια μενού και εργαλεία. Ρύθμιση του λογισμικού για εργασία με διάφορους τύπους αρχείων – εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων ήχου (WAV και MP3)

• Εισαγωγή αρχείου ήχου μεγάλης διάρκειας και τεμαχισμός του σε μικρότερα αρχεία. Σύνδεση πρόσθετων κομματιών ήχου σε διαφορετικό κανάλι (αφήγηση και μουσική υπόκρουση)

• Αυξομείωση της έντασης του ήχου και εισαγωγή εφέ

• Εξαγωγή αρχείων ήχου και εισαγωγή τους σε άλλα λογισμικά (Songbird, Impress)

• Eγγραφή ήχου απευθείας στο Audacity από εξωτερική πηγή

Gimp

Περιγραφή: Τα λογισμικά επεξεργασίας γραφικών ανήκουν σε μια από τις πλέον γνωστές κατηγορίες προγραμμάτων. Το Gimp είναι η απάντηση του ανοικτού λογισμικού σε προγράμματα όπως το Photoshop της Adobe και προσφέρει μια σειρά από πανίσχυρα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας μέσω ενός ιδιαίτερα εύχρηστου και εξελληνισμένου περιβάλλοντος εργασίας, που τρέχει κάτω από όλες τις πλατφόρμες (Linux, MacOS X, Windows) με μηδενικό κόστος.

• Εισαγωγή στο GIMP – πρώτη ματιά • Το περιβάλλον του GIMP. Τα κύρια μενού και εργαλεία. Εργασία με διαφορετικές αναλύσεις – μέγεθος καμβά. Άνοιγμα εικόνας και εργασία με επίπεδα. Αντιγραφή και επεξεργασία γραφικών σε επίπεδα • Άνοιγμα αρχείων γραφικών στο GIMP. Αποκοπή συγκεκριμένου τμήματος από την εικόνα με τη χρήση του εργαλείου επιλογής. Επικόλληση του τμήματος σε άλλο αρχείο. Σύνθεση εικόνας με τμήματα από άλλα γραφικά • Δημιουργία τίτλων σε αρχεία εικόνας • Εξαγωγή αρχείων του GIMP σε άλλα προγράμματα και με διαφορετικές μορφές (JPG, GIF, PNG)

Celestia

Περιγραφή:To Celestia είναι λογισμικό ανοικτού/ ελεύθερου κώδικα το οποίο επιτρέπει την πλοήγηση αλλά και μελέτη όχι μόνο του ηλιακού συστήματος, αλλά και ολόκληρου του γαλαξία (με ταυτόχρονη δυνατότητα προβολής συμπληρωματικών άστρων). Μέσω του Motherlode, επιτρέπεται η αξιοποίηση πρόσθετου υλικού (υφές, σώματα, διαστημόπλοια / οχήματα) για επέκταση των δυνατοτήτων και του περιεχομένου του λογισμικού. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο εργαλείο που επιτρέπει τη διερευνητική μάθηση, αλλά και τη δημιουργικότητα, και μπορεί να καλύψει ενότητες της Φυσικής (Δημοτικό / Γυμνάσιο), της Γεωγραφίας (Δημοτικό / Γυμνάσιο) αλλά και να χρησιμοποιηθεί διαθεματικά σε άλλα μαθήματα όπως η Γλώσσα.

• Εισαγωγή στο Celestia – πρώτη ματιά • Το περιβάλλον λειτουργίας του Celestia – περιδιάβαση στο ηλιακό σύστημα • Δημιουργία ψηφιακής ταινίας με το Celestia • Eύρεση και εγκατάσταση υφών / οχημάτων στο Celestia • Εκπαιδευτικό σενάριο: “Δημιουργώ το δικό μου φανταστικό Ηλιακό Σύστημα”. Οι μαθητές θα πρέπει να αξιοποιήσουν το Celestia και έτοιμα γραφικά / αντικείμενα ώστε να εμπλουτίσουν το δικό τους Ηλιακό Σύστημα, όπως ίσως θα είναι το έτος 3000 με διαστημικούς σταθμούς και διαστημόπλοια.

Geogebra

Περιγραφή: Η Γεωμετρία είναι ένας κλάδος των μαθηματικών που μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με τη χρήση λογισμικών, με ταυτόχρονη αύξηση της εμπλοκής των μαθητών και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αν και κυκλοφορούν αρκετά σημαντικά λογισμικά για Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (π.χ. Sketchpad), οι άδειες χρήσης αλλά και η αδυναμία προσαρμογής του περιβάλλοντος εργασίας και της εφαρμογής σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, προκαλεί δυσκολίες στην εφαρμογή τους σε μια ευρύτερη βάση.

Το Geogebra είναι ένα λογισμικό γεωμετρίας που ανήκει στο χώρο του ανοικτού/ ελεύθερου λογισμικού. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο, ενσωματώνεται σε αρκετές εκδόσεις Linux που έχουν εκπαιδευτική κατεύθυνση, ενώ μπορεί να τρέξει σε πολλές και διαφορετικές πλατφόρμες. Το μηδενικό κόστος επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εγκαταστήσει το λογισμικό αυτό σε όλους τους υπολογιστές του σχολείου, ενώ παράλληλα μπορεί να το προσφέρει και στους μαθητές ώστε η εργασία που γίνεται στο σχολείο να μπορεί να συνεχιστεί και στο σπίτι.

  • Εισαγωγή στο Geogebra – πρώτη ματιά

Το περιβάλλον εργασίας του Geogebra και τα βασικά εργαλεία του προγράμματος Δημιουργία κύκλου, μέτρηση περιφέρειας, ακτίνας, διαμέτρου και εμβαδού κύκλου Δημιουργία γωνιών με το Geogebra – σύγκριση γωνιών τριγώνων Δημιουργία πολυπλεύρων και μελέτη γωνιών τους με τη βοήθεια του Geogebra

Moodle

Περιγραφή: Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ή Πλατφόρμες Μάθησης (BECTA, 2005) αξιοποιούνται συνήθως σε τηλεκπαίδευση ενηλίκων. Το Moodle είναι η σημαντικότερη πλατφόρμα μάθησης ανοικτού λογισμικού, και χρησιμοποιείται τόσο από Πανεπιστήμια όσο και από οργανισμούς για επιμόρφωση σε διάφορα θέματα.

Το Moodle χρησιμοποιείται επίσης και στη Δημοτική και Μέση εκπαίδευση, αν και σε μεγάλο βαθμό τα συστήματα αυτά έχουν κριθεί ακατάλληλα για μικρότερες ηλικίες (Becta, 2003). Όμως, η εμπειρία από την αξιοποίηση του Moodle με επανασχεδιασμό του περιβάλλοντος εργασίας και θέματος (Mathisis.org) σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου (Δασούπολη, Μαζωτός, Ορόκλινη) και της Ελλάδας (Καλύβια, Βάρη) έχουν δείξει πως οι μαθητές αλλά και οι γονείς μπορούν να εμπλακούν με θετικό τρόπο στη διαδικασία μάθησης η οποία πλέον ξεπερνά τα στενά χρονικά πλαίσια της ημερήσιας λειτουργίας του σχολείου.

Εισαγωγή στο Moodle – πρώτη ματιά Το περιβάλλον του Moodle – δημιουργία Nέας Κατηγορίας Μαθημάτων. Δημιουργία Μαθήματος Βασικές αρχές δημιουργίας μαθήματος, σύμφωνα με την εμπειρία της εφαρμογής της πλατφόρμας Mathisis.org. Εργασία με Τμήματα (Βlocks) Προσθήκη πηγών πληροφοριών στο μάθημα – Σύνθεση Ιστοσελίδας, Σύνδεση με αρχείο Writer, Impress, Calc, Σύνδεση με ιστοσελίδα. Δημιουργία Ομάδας Συζήτησης και βαθμολόγησης των μαθητών σύμφωνα με τις απαντήσεις τους (Ερώτηση & Απάντηση). Δημιουργία Εργασίας με απάντηση μέσω της ιστοσελίδας (Online Text) Δημιουργία Λογαριασμών χρηστών και εγγραφή τους στο μάθημα Παραμετροποίηση του Moodle – αλλαγή θέματος. Επιλογή θέματος από το διαδίκτυο και ανέβασμά του στο Moodle. Τροποποίηση της αρχικής σελίδας με τ βοήθεια γραφικών από το GIMP για δημιουργία ελκυστικότερου περιβάλλοντος εργασίας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Άδεια Χρήσης

 
ellak/beginner_s_guide_for_using_foss_in_education.txt (21 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki