5.1.2 Επεξεργασία προφίλ χρήστη

Στο μπλοκ «Συμμετέχοντες» εκτός από τους συμμετέχοντες σε ένα μάθημα, έχετε τη δυνατότητα να δείτε και το προσωπικό σας προφίλ και να το τροποποιήσετε. Αφού επιλέξετε το όνομά σας επιλέξτε «Επεξεργασία του προφίλ» και τροποποιήστε τα προσωπικά σας στοιχεία από τη φόρμα στην Εικόνα 5.1.12.

5_1_12.jpg

Εικόνα 5.1.12: Καρτέλα Επεξεργασίας προφίλ

Τα πεδία της φόρμας είναι:

Όνομα: Το όνομά σας είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητάς σας και θα ήταν προτιμότερο να μην τροποποιηθεί.

Επώνυμο: Το επίθετό σας είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητάς σας και θα ήταν προτιμότερο να μην τροποποιηθεί.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητάς σας και θα ήταν προτιμότερο να μην τροποποιηθεί.

Εμφάνιση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε το email σας να είναι ορατό σε άλλα μέλη του μαθήματος, σε όλους τους χρήστες του Moodle ή να μην είναι ορατό.

Το email ενεργοποιήθηκε: Μπορείτε να επιλέξετε «Αυτή η διεύθυνση email είναι ενεργοποιημένη» αν θέλετε το email σας να είναι διαθέσιμο στους άλλους χρήστες ή «Η διεύθυνση email είναι απενεργοποιημένη» εάν δεν θέλετε.

Πόλη/χωριό: Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της πόλης ή του χωριού σας.

Επιλέξτε μία χώρα: Μπορείτε να επιλέξετε από το αναδυόμενο μενού τη χώρα σας.

Ζώνη ώρας: Από εδώ επιλέγετε την ώρα που θέλετε να εμφανίζεται.

Προτεινόμενη γλώσσα: Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να σας εμφανίζεται η διεπαφή του Moodle.

Περιγραφή: Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να γράψετε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.

Νέα εικόνα (Μέγιστο μέγεθος: 100MB): Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Αναζήτηση», εντοπίστε και «ανεβάστε» τη φωτογραφία σας ή κάποια άλλη εικόνα από τον υπολογιστή σας, ώστε να εμφανίζεται δίπλα στο όνομά σας. Στο πεδίο «Τρέχουσα φωτογραφία», εμφανίζεται η εικόνα που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή πλάι στο όνομά σας.

Περιγραφή εικόνας: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια σύντομη περιγραφή της εικόνας που «ανεβάσατε».

Λίστα με ενδιαφέροντα: Εισάγετε αν θέλετε τα ενδιαφέροντά σας χωρισμένα με κόμμα.

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία της φόρμας, αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας στο κουμπί «Τροποποίηση του προφίλ».

 
ellak/5.1.2.txt (606 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki