4.3.1.12 Αρχεία

Επιλέγοντας «Αρχεία» από το μπλοκ «Διαχείριση», εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα αρχεία που αφορούν το μάθημα αυτό, τα οποία μπορείτε να μετονομάσετε, να διαγράψετε, να μετακινήσετε σε κάποιο άλλο φάκελο και να δημιουργήσετε συμπιεσμένο αρχείο (Εικόνα 4.3.22).

19.jpg

Εικόνα 4.3.22: Επεξεργασία αρχείων και φακέλων του μαθήματος

Επίσης, για να γίνεται καλύτερα η ομαδοποίηση των αρχείων σας μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φάκελο επιλέγοντας «Δημιουργία φακέλου». Στο πεδίο που εμφανίζεται γράφετε το όνομα που θέλετε να δώσετε στο φάκελο και επιλέγετε «Δημιουργία». Για να φορτώσετε ένα νέο αρχείο επιλέξτε «Αποστολή ενός αρχείου» αφού πρώτα έχετε επιλέξει το φάκελο στον οποίο θέλετε να φορτώσετε το αρχείο.

Επιλέξτε «Browse» για να βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας και αφού το επιλέξετε επιλέξτε «Αποστολή του αρχείου» (Εικόνα 4.3.23). Το μέγιστο μέγεθος που μπορεί να έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 100 MB.

21.jpg

Εικόνα 4.3.23: Αποστολή αρχείου

 
ellak/4.3.1.12.txt (596 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki