6.4 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αυτός ο τύπος πηγής πληροφοριών είναι μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα μέσα στο Moodle. Αυτή η πηγή πληροφοριών εμφανίζεται στο μπλοκ Δραστηριότητες και μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο της, επιλέγοντας «Πηγές πληροφοριών» από το μπλοκ Δραστηριότητες και στη συνέχεια πατώντας πάνω στον τίτλο της.

Ως εκπαιδευτής, μπορείτε να συνθέσετε Ιστοσελίδα στο μάθημά σας, χρησιμοποιώντας κώδικα HTML, καθώς και κώδικα Javascript. Επιλέγοντας «Συγγραφή ιστοσελίδας» από το αναδυόμενο μενού (Εικόνα 6.1.1) εμφανίζεται η φόρμα σύνθεσης Ιστοσελίδας, η οποία έχει την ίδια μορφή με τη φόρμα Σύνθεσης κειμένου (Εικόνα 6.3.1). Συμπληρώνετε αντίστοιχα και εδώ τις διάφορες επιλογές.

Αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις που κάνατε, εμφανίζεται στο μπλοκ Δραστηριότητες η επιλογή «Πηγές πληροφοριών» από όπου μπορείτε να βλέπετε τις Ιστοσελίδες που δημιουργήσατε. Ταυτοχρόνως, οι Ιστοσελίδες αυτές γίνονται ορατές και στους εκπαιδευόμενους.

 
ellak/6.4.txt (575 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki