2.4 ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MOODLE

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι εγκατάστασης του Moodle: Συνήθως χρησιμοποιείται οδηγός εγκατάστασης αλλά η εγκατάσταση μπορεί να γίνει και μέσω της γραμμής εντολών.

Στο συγκεκριμένο οδηγό του Moodle θα δείτε τα βήματα εγκατάστασης με τη βοήθεια του προγράμματος οδηγός εγκατάστασης (installer script). Για την εκτέλεση του οδηγού εγκατάστασης (install.php) πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) της πλατφόρμας Moodle χρησιμοποιώντας ένα φυλλομετρητή ή απευθείας πληκτρολογήστε http://yourwebserver.com/moodle/install.php. (Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα προσπαθήσει να καθορίσει ένα cookie συνόδου. Εάν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο προειδοποίησης στον φυλλομετρητή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε δεχθεί αυτό το cookie!)

Η εφαρμογή Moodle θα εντοπίσει ότι είναι αναγκαία η εγκατάσταση και ρύθμιση της πλατφόρμας και θα σας οδηγήσει μέσα από συνεχόμενες οθόνες (σελίδες) για να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο που ονομάζεται config.php.

Στο τέλος της διαδικασίας η εφαρμογή Moodle θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα νέο αρχείο config.php στην σωστή θέση. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτόματα θα πρέπει να πατήσετε ένα κουμπί για να κατεβάσετε το αρχείο από το πρόγραμμα εγκατάστασης και στη συνέχεια να το φορτώσετε στον κύριο κατάλογο της εφαρμογής Moodle στον εξυπηρετητή διαδικτύου.

Σε όλη την πορεία της εγκατάστασης το πρόγραμμα εγκατάστασης θα δοκιμάσει το περιβάλλον του εξυπηρετητή διαδικτύου και θα σας δώσει υποδείξεις για το πώς να διορθώσετε τυχόν προβλήματα. Για τα πιο κοινά θέματα οι υποδείξεις του προγράμματος εγκατάστασης θα πρέπει να είναι επαρκής. Για περισσότερη βοήθεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο Φόρουμ της κοινότητας του Moodle. (http://moodle.org/support/ και http://moodle.org/forums/)

 
ellak/2.4.txt (3 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki