3.4.1 Διαχείριση πιστοποίησης ταυτότητας

Η εφαρμογή Moodle προσφέρει τις παρακάτω μεθόδους πιστοποίησης χρηστών. Από αυτές αναλυτικά θα εξετάσουμε την Πιστοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στους περισσότερους τρόπους πιστοποίησης χρηστών έχετε τη δυνατότητα να κλειδώσετε κάποια από τα πεδία που χρησιμοποιούνται στη φόρμα εγγραφής των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται πιο εύκολη η συντήρηση της πλατφόρμας του Moodle στην περίπτωση που ο διαχειριστής επεξεργάζεται χειροκίνητα τα στοιχεία των χρηστών.

Λογαριασμοί από το διαχειριστή μόνο

Αυτή η μέθοδος αφαιρεί τη δυνατότητα από τους χρήστες να δημιουργούν δικούς τους λογαριασμούς. Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να δημιουργηθούν από το διαχειριστή.

Πιστοποίηση βασισμένη στο ηλεκτρονικού ταχυδρομείο

Η επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η προκαθορισμένη μέθοδος πιστοποίησης. Όταν ο χρήστης συνδεθεί επιλέγοντας το δικό του όνομα χρήστη και συνθηματικό, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση. Αυτό το μήνυμα περιέχει έναν ασφαλή σύνδεσμο για μία σελίδα όπου ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τον λογαριασμό του. Σε κάθε μελλοντική σύνδεση, απλά ελέγχεται το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σε σχέση με τις αποθηκευμένες τιμές από τη βάση δεδομένων της πλατφόρμας Moodle.

Χρησιμοποίησε έναν διακομιστή CAS

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί έναν εξυπηρετητή CAS (Central Authentication Service) για την πιστοποίηση των χρηστών σε ένα Single Sign On περιβάλλον (SSO). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε απλή LDAP πιστοποίηση. Εάν τα δοθέντα όνομα χρήστη και κωδικός είναι έγκυρα σύμφωνα με το CAS, η βάση δεδομένων της πλατφόρμας Moodle δημιουργεί καινούρια εγγραφή για τον χρήστη, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά του χρήστη από τον LDAP αν χρειαστεί. Στις επόμενες εισόδους μόνο το όνομα χρήστη και ο κωδικός ελέγχονται.

Χρήση μιας εξωτερικής βάσης δεδομένων

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί έναν εξωτερικό πίνακα βάσης δεδομένων για να ελέγξει εάν τα δοσμένα όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ισχύουν.

Χρήση ενός FirstClass server

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί το FirstClass server για να ελέγξει εάν ένα δοσμένο όνομα χρήστη και συνθηματικό είναι έγκυρα.

Χρήση IMAP server

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί έναν IMAP εξυπηρετητή που ελέγχει εάν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι έγκυρος.

Χρήση LDAP server

Αυτή η μέθοδος παρέχει πιστοποίηση έναντι σε έναν εξωτερικό LDAP server. Εάν το δοσμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης ισχύουν, δημιουργείτε μια νέα καταχώρηση χρήστη στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας Moodle. Αυτή η ενότητα μπορεί να διαβάσει τις ιδιότητες χρηστών από τον LDAP και να συμπληρώσει εκ των προτέρων τα ζητούμενα πεδία στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας Moodle. Για τις επόμενες συνδέσεις μόνο το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης ελέγχονται.

Πιστοποίηση Δικτύου Moodle

Οι χρήστες πιστοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο αξιοπιστίας μέσω του διαδικτύου όπως ορίζεται στις ρυθμίσεις της πλατφόρμας Moodle.

Χρήση NNTP server

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί έναν NNTP server για να ελέγξει εάν ένα δοσμένο όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης είναι έγκυρα

Χωρίς πιστοποίηση

Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν και να δημιουργήσουν έγκυρους λογαριασμούς αμέσως, χωρίς πιστοποίηση έναντι σε έναν εξωτερικό εξυπηρετητή και χωρίς επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να είστε προσεκτικοί χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή - σκεφτείτε τα προβλήματα ασφάλειας και διαχείρισης που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει.

PAM (Pluggable Authentication Modules)

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί το PAM για πρόσβαση στα τοπικά ονόματα των χρηστών του εξυπηρετητή. Πρέπει να εγκαταστήσετε το PHP4 PAM Authentication για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα.

Χρήση POP3 server

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί έναν εξυπηρετητή POP3 για να ελέγξει εάν ένα δοσμένο όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης είναι έγκυρα.

Χρήση ενός RADIUS server

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί εξυπηρετητή RADIUS για να ελέγξει εάν το όνομα χρήστη και ο κωδικός που δίνονται είναι έγκυρα.

Shibboleth

Με αυτήν την μέθοδο οι χρήστες δημιουργούνται και πιστοποιούνται χρησιμοποιώντας Shibboleth.

 
ellak/3.4.1.txt (834 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki