Παραδοτέα αρχεία

Ολοκλήρωση των Ελληνικών αρχείων βοήθειας του Openoffice.org 3.1

Το Openoffice.org είναι μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές ΕΛΛΑΚ. Το OpenOffice.org είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου (Writer), υπολογιστικό φύλλο (Calc), δημιουργό παρουσιάσεων (Ιmpress) και πρόγραμμα σχεδίασης (Draw). Λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες (Microsoft Windows, Solaris, Linux, Μac OS). Η ολοκλήρωση και η βελτίωση των Ελληνικών αρχείων βοήθειας του Openoffice.org θα βοηθήσει σημαντικά στην διάδοση και τη χρήση της εφαρμογής σε μεγαλύτερη κλίμακα (εκπαίδευση- δημόσιες υπηρεσίες)

Ιστορικό

H ελληνική μετάφραση των αρχείων βοήθειας του Openoffice.org 3.x έχει ολοκληρωθεί κατά 85-90% αλλά εκτός από την ολοκλήρωση της μετάφρασης απαιτείται προσεκτικός έλεγχος και διόρθωση της σύνταξης των κειμένων της βοήθειας και της συνολικής τους εικόνας σε πάρα πολλά σημεία έχει γίνει λέξη προς λέξη μετάφραση που πιθανώς να αλλοιώνει το συνολικό νόημα. Λόγω του όγκου του έργου δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ποιοτικός έλεγχος και διόρθωση αυτών των κειμένων.

Στόχοι

Πλήρης μετάφραση, έλεγχος και διόρθωση των αρχείων βοήθειας του openoffice και ενσωμάτωση του στην επόμενη έκδοση του Openoffice.org (3.2)

Παραδοτέα

- Τα αρχεία βοήθειας σε μορφή αρχείων gettext. po, όπως και το συνολικά αρχεία βοήθειας σε odt, html και pdf για άλλες πιθανές χρήσεις τεκμηρίωσης (εγχειρίδια - on-line τεκμηρίωση κτλ) - Χρήση της υπάρχουσας υποδομής που υπάρχει στο http://www.opengr.net/trunk/l10n/el/stats.html - Ενσωμάτωση στην official και unofficial builds του openoffice.org και από εκεί διανομή τους σε όλα τα Λ/Σ που τρέχει to openoffice,org

Χρηματοδότηση

1. Αρχεία βοήθειας σχετικά με swriter 6705 strings (67635 λέξεις) (500 ευρώ)

2. Αρχεία βοήθειας σχετικά με scalc 8638 ( 80141 λέξεις) (600 ευρώ)

3. Αρχεία βοήθειας σχετικά με sbasic 6008 strings (42462 λέξεις) ) (500 ευρώ)

4. Αρχεία βοήθειας σχετικά με τα

schart 1046 strings (11918 λέξεις)

simpress 2885 (25157 λέξεις)

sdraw 525 ( 4660 λέξεις) (400 ευρώ και για τα 3)

5. Κοινόχρηστα αρχεία βοήθειας (shared) 17372 strings ( 186719 λέξεις) (1200 ευρώ)

6. Έλεγχος - εποπτεία - ενσωμάτωση 800 ευρώ

Σύνολο 4000 ευρώ

Χρονοδιάγραμμα

- 01/3: Ολοκλήρωση δημιουργίας ομάδας

- 01/4: 35-40% του έργου- δημιουργία δοκιμαστικών builds

- 01/5: 90 % του έργου - δημιουργία δοκιμαστικών builds

- 25/5: Ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων

Υπεύθυνος έργου: Κώστας Παπαδήμας pkst@gmx.net

Aρχεία βοήθειας του Openoffice.org σε .po format

.odt, pdf & html format

* Aρχεία βοήθειας της Openoffice.org Base:

* Aρχεία βοήθειας της Openoffice.org Basic:

* Aρχεία βοήθειας του Openoffice.org Calc:

* Aρχεία βοήθειας για το Openoffice.org Chart:

* Aρχεία βοήθειας του Openoffice.org Draw:

* Aρχεία βοήθειας για το Openoffice.org Impress:

* Aρχεία βοήθειας για το Openoffice.org Math:

* Κοινά Aρχεία βοήθειας για το Openoffice.org :

* Aρχεία βοήθειας του Openoffice.org Writer:

Αρχείο για ενσωμάτωση στις επόμενες εκδόσεις του Openoffice.org

 
openofficehelp-localization.txt (12 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki