5.1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Επιλέγοντας «Συμμετέχοντες» από το αντίστοιχο μπλοκ στην Εικόνα 5.1.1 εμφανίζεται μια σελίδα με τους συμμετέχοντες αυτού του μαθήματος με διάφορες πληροφορίες, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.1.2.

5_1_1.jpg

Εικόνα 5.1.1: Μπλοκ Συμμετέχοντες

5_1_2.jpg

Εικόνα 5.1.2: Συμμετέχοντες

Από το μενού «Τα μαθήματά μου» στο επάνω μέρος στην Εικόνα 5.1.2 μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των μαθημάτων στα οποία συμμετέχετε, εκείνο για το οποίο θέλετε να προβληθούν οι συμμετέχοντες. Από το μενού «Τρέχον ρόλος» μπορείτε να περιορίσετε τη λίστα των συμμετεχόντων που βλέπετε επιλέγοντας κάποιο ρόλο (Διδάσκοντας, Σπουδαστής, κ.α.). Στη λίστα των συμμετεχόντων θα εμφανιστούν μόνο όσοι ανήκουν στο ρόλο που επιλέξατε.

Από το μενού «Λίστα Χρηστών» μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων σε συνοπτική ή σε λεπτομερή μορφή. Στην επιλογή «Λιγότερες λεπτομέρειες», δίνονται πληροφορίες για την πόλη, τη χώρα και την τελευταία πρόσβαση του συμμετέχοντα στο δικτυακό τόπο. Η σειρά εμφάνισης των συμμετεχόντων δεν είναι αλφαβητική, αλλά επιλέγοντας τον τίτλο της κάθε πληροφορίας γίνεται ομαδοποίηση των συμμετεχόντων. Στην επιλογή «Περισσότερες λεπτομέρειες» πέρα από τον τόπο και την τελευταία πρόσβαση, εμφανίζεται ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διάφορες επιλογές για κάθε συμμετέχοντα. Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να στείλετε email και μήνυμα σε όποιους συμμετέχοντες θέλετε επιλέγοντας το κουτάκι δίπλα από το όνομα τους και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης να επιλέξετε «Προσθήκη/αποστολή email».

Επιλέγοντας το όνομα κάποιου συμμετέχοντα εμφανίζεται μια σελίδα με το πλήρες προφίλ του (Εικόνα 5.1.3). Αν είστε εκπαιδευτής το πλήρες προφίλ των εκπαιδευομένων σας περιλαμβάνει τις καρτέλες «Προφίλ», «Αναρτήσεις ομάδας συζητήσεων», «Ιστολόγιο», «Σημειώσεις», «Αναφορές δραστηριοτήτων». Αν είστε εκπαιδευόμενος στο προφίλ κάθε συμμετέχοντα θα βρίσκετε μόνο τις τρεις πρώτες καρτέλες ενώ στο προσωπικό σας προφίλ θα εμφανίζεται επιπλέον η καρτέλα «Αναφορές δραστηριοτήτων». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάθε χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί μόνο το δικό του προφίλ, ενώ μπορεί να δει, αλλά όχι να επεξεργαστεί, το προφίλ οποιουδήποτε άλλου χρήστη, επιλέγοντας το όνομά του. Έτσι οποιοσδήποτε επιλέξει το δικό του όνομα θα έχει στη διάθεσή του μια επιπλέον καρτέλα με τίτλο «Επεξεργασία του προφίλ».

5_1_3.jpg

Εικόνα 5.1.3: Προφίλ συμμετέχοντα

Ας δούμε μία μία τις διαθέσιμες καρτέλες.

Καρτέλα «Προφίλ»: Στην καρτέλα αυτή θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση email και τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένος κάποιος. Με το κουμπί «Αποστολή μηνύματος» μπορείτε να στείλετε στο συμμετέχοντα που επιλέξατε ένα μήνυμα, το οποίο θα παραλάβει μέσω email αλλά και με ένα προσωπικό μήνυμα μέσω του Moodle. Πατώντας το κουμπί «Αποστολή μηνύματος» εμφανίζεται το παράθυρο στην Εικόνα 5.1.4. Στο πλαίσιο κειμένου στην Εικόνα 5.1.4, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πατήσετε στο κουμπί «Αποστολή μηνύματος» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ακόμη, αν είστε εκπαιδευτής, σας δίνεται η δυνατότητα με το κουμπί «Ακύρωση της εγγραφής μου» να διαγράψετε το συγκεκριμένο συμμετέχοντα από το μάθημά σας.

5_1_4.jpg

Εικόνα 5.1.4: Αποστολή μηνύματος

Καρτέλα «Αναρτήσεις ομάδας συζητήσεων»: Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα τα οποία έχει στείλει ο συμμετέχοντας στις διάφορες Ομάδες συζήτησης του μαθήματος καθώς και τις συζητήσεις που έχει εκκινήσει ο ίδιος (Εικόνα 5.1.5).

5_1_5.jpg

Εικόνα 5.1.5: Καρτέλα «Αναρτήσεις ομάδας συζητήσεων» - Μηνύματα

Καρτέλα «Σημειώσεις»: Στην καρτέλα αυτή οι εκπαιδευτές μπορείτε να προσθέτετε σημειώσεις χρησιμοποιώντας τη φόρμα εισαγωγής στην Εικόνα 5.1.6. Από το αναδυόμενο μενού «Κατάσταση» ορίστε αν η σημείωσή σας είναι προσωπική, αφορά το μάθημα ή όλο το Moodle. Αυτό σας βοηθά να οργανώνετε καλύτερα τις σημειώσεις σας.

5_1_6.jpg

Εικόνα 5.1.6: Φόρμα εισαγωγής σημείωσης

Καρτέλα «Αναφορές δραστηριοτήτων»: Για τους εκπαιδευόμενους η καρτέλα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν βρίσκονται στο προσωπικό τους προφίλ και παρουσιάζει τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες του μαθήματος (Εικόνα 5.1.7). Οι εκπαιδευτές έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές που περιγράφουν λεπτομερώς τη δραστηριότητα των εκπαιδευόμενων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.1.8. Επιλέγοντας «Αναφορά σύνοψης», βλέπετε με μια γρήγορη ματιά τις δράσεις στις οποίες πήρε μέρος ο συγκεκριμένος εκπαιδευόμενος. Επιλέγοντας «Πλήρης αναφορά» θα δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε δράση του εκπαιδευόμενου. Στα «Σημερινά αρχεία καταγραφής» θα βρείτε ένα διάγραμμα των σημερινών επισκέψεων του εκπαιδευόμενου και μια λίστα με τις τελευταίες δράσεις του στο μάθημα. Επιλέγοντας «Όλες οι αναφορές» εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις επισκέψεις και τις δράσεις του εκπαιδευόμενου. Τέλος, στην επιλογή «Βαθμός» θα βρείτε όλους τους βαθμούς του εκπαιδευόμενου στο μάθημά σας.

5_1_7.jpg

Εικόνα 5.1.7: Αναφορές δραστηριοτήτων όπως εμφανίζεται στον εκπαιδευόμενο

5_1_8.jpg

Εικόνα 5.1.8: Αναφορές δραστηριοτήτων όπως εμφανίζεται στον εκπαιδευτή

 
ellak/5.1.txt (533 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki