7.12.1.3 Προβολή καταχωρήσεων Βάσης δεδομένων

Για να δείτε τις καταχωρήσεις της Βάσης δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε είτε την καρτέλα «Προβολή λίστας» είτε την καρτέλα «Προβολή μοναδιαίας» (Εικόνα 7.12.26). Στην πρώτη περίπτωση, οι καταχωρήσεις εμφανίζονται με τη μορφή λίστας, η μια καταχώρηση κάτω από την άλλη (Εικόνα 7.12.30), ενώ στη δεύτερη περίπτωση, κάθε καταχώρηση παρουσιάζεται σε διαφορετική σελίδα (Εικόνα 7.12.31). Στην Προβολή μοναδιαίας, για να μεταβείτε στην επόμενη καταχώρηση, επιλέξτε έναν από τους συνδέσμους που φαίνονται στην Εικόνα 7.12.31.

database30.jpg

Εικόνα 7.12.30: Προβολή λίστας των καταχωρήσεων της Βάσης δεδομένων

database31.jpg

Εικόνα 7.12.31: Προβολή μοναδιαίας καταχωρήσης της Βάσης δεδομένων

 
ellak/7.12.1.3.txt (533 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki