7.13.1 Δημιουργία Wiki

Επιλέγοντας «Wiki» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής που φαίνεται στην Εικόνα 7.13.1.

1.jpg

Εικόνα 7.13.1: Φόρμα δημιουργίας Wiki

Στη φόρμα που εμφανίζεται στην Εικόνα 7.13.1 συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία με τις πληροφορίες που επιθυμείτε.

Όνομα: Επιλέξτε όνομα για το Wiki το οποίο να παραπέμπει στο περιεχόμενο του.

Περιγραφή: Δώστε μια σύντομη περιγραφή που να αναφέρει το σκοπό της ύπαρξης αυτού του Wiki, το είδος του περιεχομένου του και κάποιες βασικές οδηγίες που θα μπορεί να ακολουθήσει ο χρήστης.

Τύπος: Υπάρχουν τρεις τύποι Wiki: Διδάσκοντας, Ομάδες, Σπουδαστής. Επιπλέον, όπως σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, το Wiki έχει τις εξής επιλογές ομάδας Moodle: «Καμία ομάδα», «Χωριστές ομάδες» και «Ορατές ομάδες». Αυτό οδηγεί στις ακόλουθες εννέα δυνατότητες:

Καμία ομάδα Χωριστές ομάδες Ορατές ομάδες
Διδάσκοντας Υπάρχει μόνο ένα Wiki που μόνο ο Διδάσκοντας μπορεί να επεξεργαστεί. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν το περιεχόμενο. Υπάρχει ένα Wiki για κάθε ομάδα, το οποίο μόνο ο Διδάσκοντας μπορεί να επεξεργαστεί. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν μόνο το Wiki της ομάδας τους. Υπάρχει ένα Wiki για κάθε ομάδα, το οποίο μόνο ο Διδάσκοντας μπορεί να επεξεργάζεται. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τα Wikis όλων των ομάδων.
Ομάδες Υπάρχει μόνο ένα Wiki. Ο Διδάσκοντας και όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν αυτό το Wiki. Υπάρχει ένα Wiki ανά ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται το Wiki της ομάδας τους μόνο. Υπάρχει ένα Wiki ανά ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επεξεργάζονται το Wiki της ομάδας τους μόνο. Μπορούν να βλέπουν τα Wikis όλων των ομάδων.
Σπουδαστής Κάθε εκπαιδευόμενος έχει το δικό του Wiki, το οποίο μόνο αυτός και ο εκπαιδευτής τους μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει το Wiki του, το οποίο μόνο αυτός και ο Διδάσκοντας του μπορούν να επεξεργάζονται. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τα Wikis άλλων εκπαιδευόμενων στην ομάδα τους. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει το Wiki του, το οποίο μόνο αυτός και ο Διδάσκοντας του μπορούν να επεξεργάζονται. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τα Wikis όλων των άλλων εκπαιδευόμενων στη σειρά μαθημάτων.

Εκτός αν οι επιλογές ομάδας έχουν επιβληθεί από τις Ρυθμίσεις της σειράς μαθημάτων, μπορεί κανείς να τις ορίσει μέσω των εικονιδίων επιλογών ομάδας στην αρχική σελίδα της σειράς μαθημάτων, μετά τη δημιουργία του Wiki. Ένας εκπαιδευτής μπορεί πάντα να επεξεργάζεται κάθε Wiki σε μια σειρά μαθημάτων. Εμφάνιση προχωρημένων: Υπάρχουν προαιρετικές επιλογές τις οποίες μπορείτε αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε πατώντας στην επιλογή «Εμφάνιση προχωρημένων». Αυτόματα εμφανίζονται οι νέες επιλογές σημειωμένες με ένα πράσινο αστερίσκο που δηλώνει ότι οι επιλογές αυτές είναι προαιρετικές. Αν θέλετε να αποκρύψετε τις επιλογές αυτές πατήστε στο κουμπί «Απόκρυψη προχωρημένων»

Εμφάνιση του ονόματος του Wiki σε κάθε σελίδα: Επιλέξτε αν θέλετε να τυπωθεί το όνομα του Wiki σε κάθε σελίδα.

Φάση HTML: Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη χρήση συντάκτη HTML. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Όχι HTML: σε αυτή την περίπτωση ο συντάκτης HTML δεν εμφανίζεται και η μορφοποίηση γίνεται μόνο μέσω λέξεων Wiki.
  • Ασφαλής HTML: ο συντάκτης HTML δεν εμφανίζεται αλλά επιτρέπεται η χρήση ετικετών HTML.
  • HTML μόνο: οι συγγραφείς του Wiki μπορούν να χρησιμοποιούν το συντάκτη HTML αλλά δε μπορούν να χρησιμοποιούν λέξεις Wiki για τη μορφοποίηση.

Δεκτά τα δυαδικά αρχεία: Εάν επιτρέψετε δυαδικά αρχεία (όπως εικόνες), έχετε δύο επιλογές:

  1. Μπορείτε να «φορτώσετε» αρχεία και εικόνες στις σελίδες Wiki. Όταν επεξεργάζεστε μία σελίδα, μια φόρμα θα εμφανιστεί για να «ανεβάσετε» τις εικόνες στο Wiki. Μετά από επιτυχημένο «ανέβασμα» ένας κωδικός εικόνας εμφανίζεται και μπορείτε να τον ενσωματώσετε στις σελίδες σας χρησιμοποιώντας διπλές αγκύλες [].
  2. Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία στις σελίδες Wiki Page και να εμφανιστούν μέσω της διαδικασίας επισύναψης. Το μέγεθος περιορίζεται στο όριο που έχει τεθεί στο Moodle.

Ρυθμίσεις αυτόματης σύνδεσης Wiki: Είναι πιθανό να μην επιθυμείτε αυτόματη διασύνδεση βάσει των λέξεων CamelCase. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε εδώ για να απενεργοποιήσετε τη διασύνδεση με το CamelCase. Μια λέξη CamelCase είναι μια λέξη η οποία ξεκινάει με κεφαλαίο γράμμα και μέσα σε αυτήν περιέχονται μικρά και κεφαλαία γράμματα π.χ. MyWikiPage.

Προσοχή: το CamelCase αποτελεί προκαθορισμένο στοιχείο του Wiki και η απενεργοποίησή του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία άλλων Wikis που τυχόν θα εισάγετε. Χρησιμοποιείστε αυτή την επιλογή μόνο αν είστε απολύτως σίγουροι ότι δε θέλετε τη σύνδεση CamelCase.

Ρυθμίσεις διαχείρισης φοιτητών: Οι εξής επιλογές διαχείρισης μπορεί να καταστούν διαθέσιμες ή μη για τους εκπαιδευόμενους: «Να επιτρέπεται ο ορισμός σελίδων», «Να επιτρέπεται η αφαίρεση σελίδων», «Να επιτρέπεται η διαγραφή ιστορικού σελίδων», «Να επιτρέπεται η μαζική αναίρεση αλλαγών». Όταν είναι διαθέσιμες, οι επιλογές αυτές θα αφορούν Wikis που οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επεξεργαστούν. Όταν δεν είναι διαθέσιμες, δε θα εμφανιστούν στο μενού διαχείρισης των εκπαιδευομένων. Περισσότερα στοιχεία για αυτές τις επιλογές θα δούμε στη διαχείριση Wiki.

Όνομα σελίδας: Αν θέλετε το όνομα της πρώτης σελίδας Wiki να είναι διαφορετικό από το όνομα του Wiki μπορείτε να το προσδιορίσετε σε αυτό το πεδίο. Αυτό το όνομα θα γίνει η πρώτη σελίδα Wiki για κάθε στοιχείο του Wiki που δημιουργείτε. Εάν αφήσετε αυτό το πεδίο ανοιχτό, το όνομα της αρχικής σελίδας Wiki θα είναι ίδιο με το όνομα του Wiki εκτός αν επιλέξετε μία σελίδα στο πεδίο «Επιλέξτε μία Αρχική Σελίδα».

Επιλέξτε μία Αρχική Σελίδα: Αυτό είναι το περιεχόμενο με το οποίο θα συμπληρωθεί αρχικά το Wiki. Αν θέλετε το δικό σας αρχικό περιεχόμενο, δημιουργήστε το ως αρχείο κειμένου και φορτώστε το σε αρχείο στην περιοχή με τα αρχεία του μαθήματος. Στη συνέχεια επιλέξτε κάποιο από τα αρχεία ως αρχική σελίδα. Όλες οι σελίδες σε αυτό το αρχείο θα καταστούν περιεχόμενο κάθε νέας δομής Wiki που δημιουργείται για το συγκεκριμένο Wiki και η επιλεγόμενη σελίδα θα είναι η αρχική σελίδα.

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση.

Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε το Wiki που μόλις δημιουργήσατε επιλέξτε «Τροποποίηση του/της: Wiki» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας του Wiki) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας του Wiki, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

 
ellak/7.13.1.txt (6 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki