Ελληνοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθήκης Koha

Περίληψη Έργου

Το KOHA (http://koha-community.org/ θεωρείται το πρώτο σύστημα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα. Η ανάπτυξη του ξεκίνησε το 1999 από την Kapito Communications Ltd και πρωτοχρησιμοποιήθηκε από την βιβλιοθήκη Horowhenua Library Trust το 2000. Από εκεί και πέρα η ευθύνη για την περαιτέρω ανάπτυξης και συντήρηση “πέρασε” στην κοινότητα των πληροφορικών και βιβλιοθηκονόμων ανά το κόσμο. Σήμερα βρίσκεται στην έκδοση 3.0.3, ενώ αναμένεται ως το τέλος του χρόνου (2010) να κυκλοφορήσει η έκδοση 3.2 με πολλές διορθώσεις και βελτιώσεις. Η λειτουργία και πρόσβαση στο περιβάλλον των βιβλιοθηκονόμων και των τελικών χρηστών πραγματοποιείται εξ΄ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου (web based). Ο πυρήνας του συστήματος μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα (Unix, Linux, Microsoft Windows και MacOSX). Οι τεχνολογίες ανάπτυξης είναι Perl (στο επίπεδο εφαρμογών), Apache (στο επίπεδο παρουσίασης) και Mysql/PostgreSQL (στο επίπεδο της βάσης δεδομένων). Επιπλέον είναι συμβατό με όλα τα πρότυπα βιβλιοθηκονομίας (διατάξεις βιβλιοθηκονομικών εγγραφών UNIMARC και MARC21, μορφή εξαγωγής/εισαγωγής ISO2709 - Format for Bibliographic Information Interchange on Magnetic Tape -, αναζήτηση μέσω του πρωτοκόλλου Ζ39.50, ευρετηρίαση με την χρήση του Zebra Indexing και Retrieve Engine κ.λπ.) και χρησιμοποιεί την κωδικοποίηση UTF-8 στην αναπαράσταση των δεδομένων των διαφόρων διεπαφών. http://koha.lib.ntua.gr

Ιστορικό – Στόχοι – Χρησιμότητα

Το σύστημα Koha χρησιμοποιείται από εκατοντάδες βιβλιοθήκες στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα χρησιμοποιείται από τη βιβλιοθήκη του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών/ College Year in Athens και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την φιλοξενία της συλλογής των ebooks του.

Τον Ιανουάριο του 2008 δημιουργήθηκε από τη Γεωργία Κατσαρού ο ιστότοπος KohaProjectGR http://kohaprojectgr.greeklis.org για την προώθηση του Koha στην ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα, την ενημέρωση για τις εργασίες εξελληνισμού και την προβολή χρήσιμων πληροφοριών και πηγών σχετικών με τη διαχείριση και λειτουργία του προγράμματος. Επιπλέον ήδη έχει κατασκευαστεί ένα wiki έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επίλυση προβλημάτων και αποριών και αναμένεται να μπει σε λειτουργία τους επόμενους μήνες (http://labsrv.lib.ntua.gr/wikis/kohawiki) Η απαίτηση για ολοκλήρωση της ελληνικοποίησης (σε επίπεδο εφαρμογής και τεκμηρίωσης), συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης 3.2 και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης και παραμετροποίησης (έκδοση ειδικού How-To οδηγού) ήταν απολύτως απαραίτητες ενέργειες για την περαιτέρω διάχυση του λογισμικού στον ελληνικό χώρο.

Παραδοτέα

* Παραδοτέο 1 - Παράδοση και ενσωμάτωση στην επίσημη διανομή της ελληνικής μετάφρασης του Koha – έκδοση 3.2 (πάνω από 52.000 όροι) (βλέπε http://translate.koha.org/el/)

* Παραδοτέο 2 – Παράδοση και ενσωμάτωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής μετάφρασης του εγχειριδίου χρήσης του Koha 3.2 (πάνω από 300 σελίδες – βλέπε http://koha-community.org/documentation/)

Χρονοδιάγραμμα

Πακέτο Εργασίας 1: Ολοκλήρωση Μετάφρασης έκδοσης 3.2 (διάρκεια 3 μήνες)

 • Φάση 1: Παράδοση μεταφράσεων στην κεντρική σελίδα του project Koha (Διάρκεια 2,5 Μήνες)
 • Φάση 2: Έλεγχος καλής εμφάνισης και λειτουργίας (Διάρκεια 0,5 μήνες)

Παραδοτέα:

 • Σύνολο μεταφράσεων (.po files) και κατάθεση τους στους συντονιστές ανάπτυξης και μετάφρασης του KOHA (http://translate.koha.org)

Πακέτο Εργασίας 2: Δημιουργία Οδηγών Εγκατάσταση και Παραμετροποίησης (διάρκεια 2 μήνας)

 • Φάση 1: Δημιουργία Οδηγού Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης στα Ελληνικά

Παραδοτέα:

Υπολείπεται

* Για τον πλήρη εξελληνισμό του Koha υπολείπεται η μετάφραση των όρων του προτύπου Marc21. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί ένα ζητούμενο της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής κοινότητας. Την συγκεκριμένη δράση την έχει αναλάβει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και όταν δημοσιευθούν τα αποτελέσματα θα προχωρήσει και η απόδοση των όρων που χρησιμοποιεί το Koha στα ελληνικά.

* Kάποια μη σημαντικά σετ όρων κυρίως τεχνικού ενδιαφέροντος.

Ομάδα Εργασίας

 • Συντονίστρια Ομάδας: Γεωργία Κατσαρού
 • Μέλη Ομάδας:
  • Δημήτρης Κουής (ΕΜΠ)
  • Γιώργος Βεράνης (ΑΠΘ)
  • Παντελής Μπράττης (ΕΜΠ)
  • Νίκος Μαρκόπουλος

Αναφορές

Παρουσίαση Ανάπτυξης

Pending....

 
ellak/koha.txt (232 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki