7.12.1.2 Προσθήκη καταχώρησης στη Βάση δεδομένων

Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή πεδίων στην Βάση δεδομένων, μπορείτε να συνεχίσετε με την προσθήκη καταχωρήσεων. Για να προσθέσετε καταχωρήσεις, επιλέξτε στην καρτέλα «Προσθήκη καταχώρησης», όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.12.26.

database26.jpg

Εικόνα 7.12.26: Προσθήκη καταχώρησης στη Βάση δεδομένων

Ανάλογα με τα πεδία της Βάσης δεδομένων, συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα που προκύπτει (Εικόνα 7.12.26). Αφού εισάγετε την πρώτη καταχώρησή σας, επιλέξτε το κουμπί «Αποθήκευση και προβολή» ή αν θέλετε να εισάγετε και δεύτερη καταχώρηση, επιλέξτε «Αποθήκευση και προσθήκη και άλλου». Αν θέλετε να εισάγετε καταχωρήσεις από υπάρχον αρχείο, πατήστε «Ανέβασμα καταχωρήσεων από αρχείο» και θα σας εμφανιστούν η φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 7.12.27. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι CSV σημαίνει Comma-Separated-Values (τιμές χωρισμένες με κόμμα). Αποτελεί συνηθισμένο τύπο αρχείου που περιέχει δεδομένα σε μορφή κειμένου προς εναλλαγή. Η δομή του αρχείου συνήθως είναι αρχείο απλού κειμένου (plain text file), όπου η πρώτη γραμμή αναγράφει τους τίτλους κάθε στήλης στη σειρά, τον ένα μετά τον άλλο, χωρισμένους με κόμμα. Στις επόμενες γραμμές αναγράφονται τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Οι στήλες δεδομένων χωρίζονται με κόμμα και αυτό καθορίζεται από την παράμετρο «Περιορισμός πεδίου», την οποία βέβαια μπορείτε να αλλάξετε. Η παράμετρος «Εσώκλειστο πεδίο» (με τον όρο «Εσώκλειστο πεδίο» εννοούνται οι χαρακτήρες που περιβάλλουν το περιεχόμενο μιας στήλης σε μια γραμμή). Οι γραμμές δεδομένων συνήθως χωρίζονται η μια από την άλλη με το πάτημα του πλήκτρου «RETURN» ή «ENTER». Διάκενα (tabs) ορίζονται με \t και νέες γραμμές με \n.

Παράδειγμα αρχείου CSV:

όνομα,ύψος,βάρος

Καίτη,170cm,65kg

Κλειώ,160cm,60kg

Κώστας,190cm,87kg

Προσοχή: ίσως να μην υποστηρίζονται όλοι οι σχετικοί τύποι δεδομένων στις στήλες.

database27.jpg

Εικόνα 7.12.27: Ανέβασμα καταχωρήσεων από υπάρχον αρχείο

Μόλις προσθέσετε μια καταχώρηση, εμφανίζεται η σελίδα στην Εικόνα 7.12.28. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε ξανά την καταχώρησή σας, επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας , να τη διαγράψετε με τη βοήθεια του εικονιδίου διαγραφής ή να προσθέσετε σχόλια, πατώντας πάνω στο σύνδεσμο «Προσθήκη σχολίου». Μόλις επιλέξετε το σύνδεσμο «Προσθήκη σχολίου», εμφανίζεται μια φόρμα (Εικόνα 7.12.29), στην οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα σχόλια σας. Για να αποθηκευτούν τα σχόλιά σας, θα πρέπει τέλος να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών».

database28.jpg

Εικόνα 7.12.28: Σελίδα μετά την προσθήκη καταχώρησης

database29.jpg

Εικόνα 7.12.29: Προσθήκη σχολίων

 
ellak/7.12.1.2.txt (467 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki