Πρόσκληση για τον ανασχεδιασμό της δήλωσης φορολογίας
Γράφει ο/η newsletter   
02.10.10

Το Υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθεια του να αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών του προς τους πολίτες, προτίθεται να ανασχεδιάσει το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) καθώς και τις φόρμες μέσω των οποίων γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

 Ο ανασχεδιασμός αυτός έχει ως στόχο την απλοποίηση της υποβολής, εξοικονομώντας έτσι χρόνο, κόπο και χρήματα για τον φορολογούμενο. Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί επίκεντρο σε αυτή του την προσπάθεια την άποψη και τη συμμετοχή του πολίτη, γι' αυτό καλεί κάθε πολίτη ή ομάδες πολιτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις και πρωτότυπες ιδέες στο πλαίσιο μιας ανοικτής πρόσκλησης με θέμα: «Ο Πολίτης σχεδιάζει την φορολογική του δήλωση».

 

Η πρόσκληση γίνεται με σκοπό την ανάδειξη και βράβευση των καλύτερων προτάσεων για καθένα από τα δύο μέσα υποβολής (έντυπο και ηλεκτρονική υπηρεσία). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση ανασχεδιασμού για το έντυπο, για την ηλεκτρονική υπηρεσία ή και για τα δύο. Οι συμμετοχές μπορούν να υποβάλονται από την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 έως και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 24:00. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.

 

Tags: e-government, Add more tags...,