4.3.1.7 Επαναφορά

Σκοπός της επαναφοράς είναι να επαναφέρει το μάθημα σε μια προηγούμενη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή εξαρτάται από το ποιο αρχείο αντίγραφου ασφαλείας θα επιλέξετε. Επιλέγοντας «Επαναφορά» από το μπλοκ «Διαχείριση» εμφανίζονται τα περιεχόμενα του φακέλου backupdata Εικόνα 4.3.13. Στο αντίγραφο ασφαλείας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε επιλέξτε «Επαναφορά». Το σύστημα σας ρωτάει για να επιβεβαιώσει ότι θέλετε να κάνετε επαναφορά και ότι αυτό είναι το αρχείο το οποίο διαλέξατε. Επιλέξτε ανάλογα «Ναι» ή «Όχι» .

11.jpg

Εικόνα 4.3.14: Επιλογές επαναφοράς μαθήματος

Εμφανίζεται μια σελίδα (Εικόνα 4.3.14) με πληροφορίες σχετικά με το αντίγραφο ασφαλείας και επιλέγοντας «Συνέχεια» εμφανίζεται μια φόρμα στην οποία επιλέγετε αρχικά αν θέλετε να κάνετε επαναφορά στον τρέχον μάθημα αφού πρώτα το διαγράψετε ολοκληρωτικά, ή απλά να γίνει προσθήκη στα ήδη υπάρχοντα δεδομένα του. Επιλέξετε για ποιες Δραστηριότητες θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και αν θα περιέχουν ή όχι τα δεδομένα του χρήστη. Επιλέξτε αν οι χρήστες αναφέρονται σε ένα μάθημα σε όλα τα μαθήματα ή σε κανένα. Επιλέξτε τέλος, τη συμπερίληψη αρχείων καταγραφής, χρηστών και μαθήματος. Για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας επιλέξτε «Συνέχεια», ενώ αν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία επιλέξτε «Άκυρο». Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητάει να επιβεβαιώσετε την επαναφορά του μαθήματος τώρα. Ένα νέο μήνυμα αναφέρει τις λεπτομέρειες της επαναφοράς και διαβεβαιώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 
ellak/4.3.1.7.txt (560 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki