...

Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη,

Με την επιστολή αυτή θέλουμε να σας γνωρίσουμε την «Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα» (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και να προτείνουμε τρόπους συνεργασίας με το ίδρυμά σας. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο την δυναμική προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στην ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχουν οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κ.λπ.). Επισυνάπτουμε δελτίο τύπου στο οποίο περιέχονται αναλυτικά οι στόχοι της ΕΕΛ/ΛΑΚ, οι πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει, καθώς και οι φορείς που συμμετέχουν.

Το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα (free and open source software) είναι λογισμικό του οποίου η άδεια επιτρέπει στον καθένα να το διαβάσει, να το αλλάξει και να το διαθέσει σε τρίτους. Γνωστά παραδείγματα λογισμικού ανοικτού κώδικα είναι το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux, ο φυλλομετρητής Firefox, ο διακομιστής Apache και το λογισμικό γραφείου OpenOffice. Η υιοθέτηση λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source software), από τον οργανισμό σας σχετίζεται με τρία βασικά πλεονεκτήματα: - χαμηλό κόστος, μια και το λογισμικό ανοικτού κώδικα διανέμεται δωρεάν, - τεχνολογική πρωτοπορία, μια και πολλές τεχνολογικά καινοτόμες εφαρμογές διανέμονται ως λογισμικό ανοικτού κώδικα και - στενή σύνδεση με την εκπαίδευση και την έρευνα, μια και καθένας μπορεί να μελετήσει πώς είναι κατασκευασμένο το λογισμικό ανοικτού κώδικα αλλά και να το βελτιώσει.

Ο οργανισμός σας μπορεί να υποστηρίξει την υιοθέτηση του ανοικτού λογισμικού με μια σειρά από τρόπους. Με το να χρησιμοποιήσει ανοικτό λογισμικό σε εφαρμογές όπου αυτό προσφέρει καλύτερη σχέση τιμής / οφέλους (π.χ. διακομιστές, σταθμοί εργασίας στις βιβλιοθήκες, κέντρα δικτύων, περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών). Με το να φέρει την ΕΕΛ/ΛΑΚ σε επαφή με μέλη ΔΕΠ και ομάδες φοιτητών που ενδιαφέρονται για την χρήση ανοικτού λογισμικού στην έρευνα και την εκπαίδευση ώστε να δημιουργηθούν πυρήνες υποστήριξης και ανάπτυξης εφαρμογών ανοικτού λογισμικού.

Με το να διαθέσει έναν εργαστηριακό χώρο για χρήση ανοικτού λογισμικού από ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Με την εξέτασης χρήσης ανοικτού λογισμικού ως εναλλακτικής λύσης στις προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.

Παρακαλούμε για την σχετική κοινοποίηση της επιστολής αυτής σε όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Ιδρύματος σας καθώς και σε όλες τις φοιτητικές οργανώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΛ/ΛΑΚ μέσω της διεύθυνσης ηλ-ταχ info @ ellak.gr.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την συνεργασία σας και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή πρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε.

 
eellak/epistoli.txt (49 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki