7.6.2 Διαχείριση Ημερολογίου

Επιλέγοντας «Ημερολόγια» από το μπλοκ «Δραστηριότητες» εμφανίζεται μια λίστα με τα Ημερολόγια που δημιουργήσατε στο μάθημα. Επιλέγοντας τον τίτλο του Ημερολογίου που θέλετε να επεξεργαστείτε, μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα του Ημερολογίου (Εικόνα 7.6.2). Η σελίδα που εμφανίζεται σας ενημερώνει αν το Ημερολόγιο έχει ξεκινήσει και σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε την εκκίνηση και να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση «Εκκίνηση ή επεξεργασία της καταχώρησης του ημερολογίου» (Εικόνα 7.6.2).

2.jpg

Εικόνα 7.6.2: Διαχείριση Ημερολογίου

Επιλέγοντας «Εκκίνηση ή επεξεργασία της καταχώρησης του ημερολογίου», εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα (Εικόνα 7.6.3). στην οποία συντάσετε την απάντησή σας, πληκτρολογώντας το κείμενο μέσα στο πλαίσιο (Εικόνα 7.6.3), με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου. Μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας και επιλέξετε τη μορφοποίηση του κειμένου, από το πεδίο «Μορφοποίηση», επιλέγετε το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών», ώστε να καταχωρηθεί η απάντησή σας στο συγκεκριμένο Ημερολόγιο.

3.jpg

Εικόνα 7.6.3: Σύνταξη καταχώρησης στο Ημερολόγιο

4.jpg

Εικόνα 7.6.4: Καταχωρημένη απάντηση εκπαιδευτή

Μετά την προσθήκη καταχώρησης στο Ημερολόγιο, εμφανίζεται μια σελίδα (Εικόνα 7.6.4) στην οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε την καταχώρησή σας, πατώντας πάλι το κουμπί «Εκκίνηση ή επεξεργασία της καταχώρησης του ημερολογίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε στο σύνδεσμο «Δες καταχωρήσεις ημερολογίου». Eπιλέγοντας «Δες καταχωρήσεις ημερολογίου» μπορείτε για να δείτε τις προσθήκες των εκπαιδευομένων σας στο Ημερολόγιο, καθώς και τις δικές σας καταχωρήσεις. Εμφανίζεται ένας πίνακας ο οποίος δείχνει τις καταχωρήσεις ανά χρήστη και κάτω από κάθε καταχώρηση μπορείτε να βαθμολογήσετε την απάντηση (πεδίο «Ανάδραση») και να προσθέσετε σχόλια (Εικόνα 7.6.5). Στη συνέχεια η βαθμολογία και τα σχόλιά σας είναι ορατά στον εκπαιδευόμενο.

5.jpg

Εικόνα 7.6.5: Πίνακας καταχωρήσεων Ημερολογίου

 
ellak/7.6.2.txt (8 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki