Καταγραφή διαδικτυακών τόπων του Δημόσιου Tομέα

Τίτλος διαδικτυακού τόπου Διεύθυνση Αρχικός Αριθμός εγγράφων σε αποκλειστικά κλειστό format Τρέχων αριθμός εγγράφων σε αποκλειστικά κλειστό format Τύπος αρχείων Σχόλια
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gr/ 74 74 DOC 24/11/09
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gr/ 13 13 XLS 24/11/09
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης http://www.ypes.gr/ 1380 1380 DOC 24/11/09
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης http://www.ypes.gr/ 69 69 XLS 24/11/09
Διεύθυνση κρατικών λαχείων http://www.kratika-laxeia.gr/ >100 >100 RTF,DOC 24/11/09
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας http://www.minpress.gr >100 >100 doc, pdf, mov 05/12/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://www.sportsnet.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://sport.gov.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://sailing.org.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://seppe.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://bridge.org.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://triathlon.org.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://badminton.org.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://volleyball.org.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://www.hhf.org.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://finswimming.org.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://waterski.org.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://cricket.org.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://canoekayak.org.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://www.eskan.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://www.anti-doping.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://www.wdfc2008.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής http://www.mof-glk.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Eμπορίου http://www.gge.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή http://www.efpolis.gr 30/11/09
Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ http://national.statistics.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ http://www.statistics.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ http://library.statistics.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ http://webmail.statistics.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Ισότητας http://www.isotita.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων http://www.ggka.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων http://www.eaa.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων http://www.teayfe.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων http://www.periousia.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων http://www.amka.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.taxisnet.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gov.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gr 2/12/2009
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους http://www.mof-glk.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού http://www.ggae.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Η/Δ http://www.gspa.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Η/Δ http://www.politeia.gov.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Η/Δ http://mis.politeia.gov.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Eρευνας Τεχνολογίας http://www.gsrt.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Nέας Γενιάς http://www.neagenia.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης http://www.keeenap.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης http://www.gsae.edu.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης http://www.ideke.edu.gr 2/12/2009
Γενική Γραμματεία Eρευνας Τεχνολογίας http://www.gsrt.gr 2/12/2009
Υπουργείο Εσωτερικών http://www.ypes.gr 2/12/2009
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης http://e-learning.sch.gr/ 7/12/2009
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Δικτυακή Πύλη για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση http://opensoft.sch.gr/ 7/12/2009
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων http://www.ggde.gr 8/12/2009
Υπ. Περιβάλλοντος Ενεργειας & Κλιματικης Αλλαγής http://www.minenv.gr 8/12/2009
Υπ. Περιβάλλοντος Ενεργειας & Κλιματικης Αλλαγής http://www.ypexode.gr 8/12/2009
Υπ. Περιβάλλοντος Ενεργειας & Κλιματικης Αλλαγής http://estia.minenv.gr 8/12/2009
Υπ. Περιβάλλοντος Ενεργειας & Κλιματικης Αλλαγής http://estia.minenv.gr 8/12/2009
Υπ. Περιβάλλοντος Ενεργειας & Κλιματικης Αλλαγής http://ypexode-mail.minenv.gr 8/12/2009
Υπ. Περιβάλλοντος Ενεργειας & Κλιματικης Αλλαγής http://poseidon.minenv.gr 8/12/2009
Υπουργείο Ανάπτυξης http://www.ypoian.gr *νέος δικτυακός τόπος 8/12/2009
Υπουργείο Ανάπτυξης http://minoas.ypan.gr 8/12/2009
Υπ. Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων http://www.ypepth.gr 8/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας http://www.mod.mil.gr 8/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας http://www.geetha.mil.gr 8/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας http://www.army.gr 8/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας http://www.odysseas.n1.syzefxis.gov.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.ypepth.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας http://www.yen.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://www.ypex.gov.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://www.mfa.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://braindead.mfa.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://grembnigeria.mfa.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://smep.mfa.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://www.greece.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://agora.mfa.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://www.eu2003.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://www.hellenicaid.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://diplomats.mfa.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://old.mfa.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εξωτερικών http://press.mfa.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης http://www.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης http://bi.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης http://esub.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης http://logon.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης http://ops.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης http://portal.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης http://deltia03.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://skopas.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://ysma.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://maci.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://www.hch.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://apollo.hch.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://www.netodyssey.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://atlas.hch.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://www.cultural-olympiad.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://www.museumshop.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://artemis.hch.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://www.balkanperformingartsmarket.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://main.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://www.stepinart.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://www.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://ep.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://moc.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://listedmonuments.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://www.yppo.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://penelope.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://press.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://as.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://ulysses.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://moc.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Πολιτισμού http://interculture.culture.gr 18/12/2009
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.mohaw.gr 18/12/2009
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος http://www.minagric.gr 18/12/2009
Υπουργείο Αιγαίου http://www.ypai.grr 18/12/2009
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας http://www.ypakp.gr 18/12/2009
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης http://www.astynomia.gr 18/12/2009
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης http://www.mopo.gr 18/12/2009
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης http://www.ydt.gr 18/12/2009
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης http://www.yptp.gr 18/12/2009
Υπουργείο Δικαιοσύνης http://www.justice.gov.gr 18/12/2009
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης http://www.mediainfo2004.gr 18/12/2009
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης http://http://video.minpress.gr 18/12/2009
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης http://streaming.minpress.gr 18/12/2009
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης http://testgr.morfotiko.gr 18/12/2009
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης http://testen.morfotiko.gr 18/12/2009
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης http://manageportal.morfotiko.gr 18/12/2009
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης http://www.presslibraries.gr 18/12/2009
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης http://www.perifereianews.gr 18/12/2009
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης http://lv.minpress.gr 18/12/2009
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών http://www.yme.gr 18/12/2009
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών http://portal.yme.gov.gr 18/12/2009
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών http://ns2.yme.gov.gr 18/12/2009
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών http://www.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών http://esub.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών http://logon.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών http://deltia05.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών http://ops.mnec.gr 18/12/2009
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης http://www.minpress.gr 18/12/2009
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης http://video.minpress.gr 18/12/2009
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης http://streaming.minpress.gr 18/12/2009
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης http://www.gnto.gr 18/12/2009

 
ellak/public_sector_sites.txt (32 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki