5.3 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

Από το μπλοκ «Τα μαθήματά μου» (Εικόνα 5.3.1) μπορείτε να μεταφερθείτε στο περιβάλλον κάποιου μαθήματος στο οποίο συμμετέχετε, επιλέγοντας το αντίστοιχο μάθημα ή να μεταφερθείτε στην κεντρική σελίδα όλων των μαθημάτων επιλέγοντας «Όλα τα μαθήματα» (Εικόνα 5.3.2). Από αυτή την κεντρική σελίδα οι εκπαιδευτές μπορείτε να κάνετε προσθήκη νέου μαθήματος. Δίπλα από κάθε μάθημα μπορεί να υπάρχουν τα εικονίδια: ,key.jpg και info.jpg. Το εικονίδιο δηλώνει ότι το συγκεκριμένο μάθημα επιτρέπει την είσοδο και σε επισκέπτες. Η ύπαρξη του εικονιδίου key.jpg δηλώνει ότι για την εγγραφή των εκπαιδευόμενων στο συγκεκριμένο μάθημα, απαιτείται κλειδί εγγραφής. Τέλος, στο εικονίδιο info.jpg θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή για το συγκεκριμένο μάθημα.

Στη σελίδα αυτή έχετε και τη δυνατότητα αναζήτησης κάποιου υπάρχοντος μαθήματος. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο «Αναζήτηση μαθημάτων» τον τίτλο του μαθήματος που ψάχνετε ή μια λέξη κλειδί σχετική με το μάθημα και στη συνέχεια να επιλέξετε το κουμπί «Μεταβείτε».

5_3_1.jpg

Εικόνα 5.3.1: Μπλοκ Τα μαθήματά μου

5_3_2.jpg

Εικόνα 5.3.2: Κεντρική σελίδα όλων των μαθημάτων

 
ellak/5.3.txt (549 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki