2.4.2 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχειριστή

Η μετάβαση στη σελίδα διαμόρφωσης του λογαριασμού του διαχειριστή γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή. Εάν δεν μεταβείτε αυτόματα, πληκτρολογήστε τη σελίδα διαχείρισης που πρέπει τώρα να δουλεύει στο: http://yourwebserver.com/moodle/admin. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να μπείτε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας Moodle (http://yourwebserver.com/moodle) και θα μεταφερθείτε αυτόματα εκεί την πρώτη φορά έτσι κι αλλιώς.

Στο σημείο αυτό θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε τον χρήστη με το ανώτατο επίπεδο διαχειριστικών δικαιωμάτων για τη μελλοντική πρόσβαση στις σελίδες διαχείρισης, ο οποίος και θα ελέγχει το σύστημα. Συμπληρώστε τα στοιχεία με το όνομα σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. και κατόπιν επιλέξτε το κουμπί “Αποθήκευση αλλαγών”. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί κάποιο από υποχρεωτικά πεδία θα σας ζητηθεί εκ νέου να το συμπληρώσετε.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλές όνομα χρήστη (username), κωδικό πρόσβασης (password) και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επιπλέον, θα πρέπει να θυμάστε τα στοιχεία που έχετε επιλέξει για τον λογαριασμό του διαχειριστή, αφού θα είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στις σελίδες διαχείρισης στο μέλλον. (Αν για κάποιο λόγο η εγκατάσταση διακοπεί, ή εμφανιστεί κάποιο σφάλμα στο σύστημα το οποίο δεν σας επιτρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του διαχειριστή που μόλις ορίσατε, συνήθως μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη “admin” με κωδικό πρόσβασης “admin”.)

Πρόσθετους λογαριασμούς διαχειριστών θα μπορέσετε να δημιουργήσετε στην πορεία εφόσον το επιθυμείτε. Αναλυτικά για να δημιουργήσετε το λογαριασμό του διαχειριστή συμπληρώστε στη φόρμα τα απαραίτητα στοιχεία. Αν δυσκολευτείτε να συμπληρώσετε τα διάφορα πεδία και θέλετε βοήθεια επιλέξτε το εικονίδιο του ερωτηματικού (questionmark.jpg) δίπλα από κάθε πεδίο. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο δίνεται μια σύντομη περιγραφή / βοήθεια

Τα πεδία της φόρμας (Εικόνα 2.4.11) είναι τα παρακάτω:

Κατηγορία Γενικά

Όνομα χρήστη: Το όνομα χρήστη του διαχειριστή που επιθυμείτε.

Νέος κωδικός πρόσβασης: Τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή που επιθυμείτε.

Υποχρεωτική αλλαγή του κωδικού πρόσβασης: Η επιλογή αυτή παροτρύνει τον χρήστη για αλλαγή του κωδικού του με την επόμενη είσοδό του στο σύστημα.

Όνομα: Το όνομα σας εμφανίζεται αυτόματα και θα ήταν προτιμότερο να μην τροποποιηθεί.

Επώνυμο: Το επίθετο σας εμφανίζεται αυτόματα και θα ήταν προτιμότερο να μην τροποποιηθεί.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Εμφάνιση της διεύθυνσης email: Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε το email σας να είναι ορατό σε άλλα μέλη του μαθήματος, σε όλους τους χρήστες της Πλατφόρμας ή να μην είναι ορατό.

Το email ενεργοποιήθηκε: Μπορείτε να επιλέξετε «Αυτή η διεύθυνση email είναι ενεργοποιημένη» αν θέλετε το email σας να είναι διαθέσιμο στους άλλους χρήστες ή «Η διεύθυνση email είναι απενεργοποιημένη» εάν δεν θέλετε.

Πόλη/χωριό: Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της πόλης ή του χωριού σας.

Επιλέξτε μια χώρα: Μπορείτε να επιλέξετε από το αναδυόμενο μενού τη χώρα σας.

Ζώνη ώρας: Από εδώ επιλέγετε την ώρα που θέλετε να εμφανίζεται στην Πλατφόρμα.

Προτεινόμενη γλώσσα: Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα της Πλατφόρμας που επιθυμείτε.

Περιγραφή: Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να γράψετε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.

install_11.jpg

Εικόνα 2.4.11: Στήσιμο Λογαριασμού Διαχειριστή

Κατηγορία Φωτογραφία(Εικόνα 2.4.12)

Νέα εικόνα (Μέγιστο μέγεθος: 100MB): Στο πεδίο αυτό, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση», μπορείτε να «ανεβάσετε» τη φωτογραφία σας ή κάποια άλλη εικόνα από τον υπολογιστή σας (με μέγιστο μέγεθος 100 MB.), ώστε να εμφανίζεται δίπλα στο όνομά σας. Στο πεδίο «Τρέχουσα φωτογραφία», εμφανίζεται η εικόνα που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή πλάι στο όνομά σας.

Περιγραφή εικόνας: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια σύντομη περιγραφή της εικόνας που «ανεβάσατε».

Κατηγορία Ενδιαφέροντα(Εικόνα 2.4.12)

Λίστα με ενδιαφέροντα: Δώστε μια λίστα για τα ενδιαφέροντα σας. Επιλέγοντας από την κατηγορία «Προαιρετικό» το κουμπί «Εμφάνιση Προχωρημένων» μπορείτε να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για τον εαυτό σας (π.χ. Ιστοσελίδα, Τηλέφωνο,Διεύθυνση, κτλ.).

install_12.jpg

Εικόνα 2.4.12: Στήσιμο Λογαριασμού Διαχειριστή

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία της φόρμας, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Δημιουργία» για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός του διαχειριστή. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επεξεργάζεστε τα στοιχεία του προφίλ του διαχειριστή, επιλέγοντας το όνομά σας, όπου αυτό εμφανίζεται ως σύνδεσμος.

Επιλέγοντας «Εμφάνιση Προχωρημένων» εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες που μπορείτε να συμπληρώσετε.

 
ellak/2.4.2.txt (641 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki