Η Γαλλική κυβέρνηση υιοθετεί ανοιχτό λογισμικό στη δημόσια διοίκηση
Γράφει ο/η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   
17.12.11

France Republic LogoΗ Γαλλική κυβέρνηση, επέλεξε να υιοθετήσει το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στη δημόσια διοίκηση και αναζητά ανάδοχο για 3ετές έργο υποστήριξης εφαρμογών, τεχνολογιών και λειτουργικών συστημάτων ΕΛ/ΛΑΚ για τη μηχανοργάνωση 16 εκ των 22 Υπουργείων της. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται το γραφείο του Πρωθυπουργού, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Εργασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

 

Το έργο προβλέπει ανάπτυξη λογισμικού, συντήρηση, διαχείριση και υποστήριξη λογισμικών πακέτων ΕΛΛΑΚ που βασίζονται σε λειτουργικά συστήματα όπως το Debian, το CentOS και το FreeBSD, στα οποία περιλαμβάνεται μεγάλο μέρος των δημοφιλών τεχνολογιών, λογισμικών πακέτων και συνοδευτικών λογισμικών όπως Mozilla Firefox, Thunderbird, Lightning, LibreOffice, Scribus, VLC, 7zip, VNC, Blender, τεχνολογίες KVM, Xen virtualisation, Samba, Bacula, NFS, GFS, λογισμικά μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων όπως τα Lucene, Alfresco, Nuxeo, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως τα PostgreSQL, MySQL, καθώς και γλώσσες και περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού όπως Java, Python, Ruby and jRuby με εργαλεία όπως τα Bugzilla, Hudson, JUnit, Eclipse, Subversion, Git.

 

Ο κατάλογος των τεχνολογιών και λογισμικών είναι εξειδικευμένη για κάθε υπουργείο, ενώ οι εταιρίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο σε 80 ερωτήματα και θέματα όπως το βαθμό υποστήριξης που δύναται να προσφέρουν για κάθε λογισμικό σε περίπτωση που η δημόσια κοινότητα ή ομάδα ανάπτυξης σταματά να τα υποστηρίζει.

 

[Εξωτ. σύνδεσμος: http://goo.gl/W2wkx]