7.7.2 Διαχείριση Έρευνας

Επιλέγοντας «Έρευνες» από το μπλοκ Δραστηριότητες εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις Έρευνες του μαθήματος. Δίπλα από το όνομα κάθε Έρευνας αναφέρεται αν έχουν ολοκληρωθεί ή όχι. Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με κάποια Έρευνα επιλέξτε τον τίτλο της. Αμέσως μεταφέρεστε στη σελίδα που περιέχει τις ερωτήσεις της Έρευνας (π.χ Εικόνα 7.7.3). Από το επάνω και δεξιά μέρος στην Εικόνα 7.7.3 μπορείτε να επιλέξετε «Δες απαντήσεις της έρευνας» αν θέλετε να δείτε τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων στη συγκεκριμένη Έρευνα. Αυτόματα εμφανίζεται η σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.7.7 με τις εξής επιλογές: Περίληψη, Κλίμακες, Ερωτήσεις, Σπουδαστές, Κατέβασμα. Μπορείτε να επιλέξτε Περίληψη για να δείτε ένα σύντομο διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων. Επιλέξτε Κλίμακες για να δείτε διαγραμματικά σε κατηγοριοποίηση τις διάφορες επιμέρους ερωτήσεις της Έρευνας. Στην επιλογή Ερωτήσεις βλέπετε τις ερωτήσεις της Έρευνας. Επιλέγοντας Σπουδαστές βλέπετε τους εκπαιδευόμενους που συμμετείχαν στην Έρευνα. Πατώντας πάνω στο όνομα κάποιου από τους εκπαιδευόμενους μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις που αυτός έδωσε. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε τα δεδομένα της Έρευνας και να τα αποθηκεύσετε σε έναν κατάλληλο τύπο αρχείου (π.χ. αρχείο κειμένου, Excel).

7.jpg

Εικόνα 7.7.7: Αναφορά Έρευνας

 
ellak/7.7.2.txt (459 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki