7.10.1 Δημιουργία Επιλογής

Επιλέγοντας «Επιλογή» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας που φαίνεται στην Εικόνα 7.10.1.

Στη φόρμα που εμφανίζεται στην Εικόνα 7.10.1 συμπληρώστε τα πεδία με τις κατάλληλες πληροφορίες.

Επιλογή όνομα: Επιλέξτε ένα όνομα που να φανερώνει τη χρήση της Επιλογής.

Επιλογή κείμενο: Γράψτε ένα σύντομο κείμενο που να περιέχει την ερώτηση ή το θέμα της επιλογής.

Περιόρισε το πλήθος των επιτρεπόμενων απαντήσεων: Μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό των συμμετεχόντων που μπορούν να επιλέξουν κάθε μία από τις διαθέσιμες επιλογές/απαντήσεις στη δραστηριότητα. Όταν το όριο μιας επιλογής επιτυγχάνεται στη συνέχεια κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει αυτή την επιλογή. Μια επιλογή με μηδενικό όριο (0) σημαίνει ότι εξαρχής κανένας δεν μπορεί να επιλέξει την επιλογή αυτή. Εάν τα όρια δεν είναι ενεργοποιημένα τότε οποιοσδήποτε αριθμός συμμετεχόντων μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις επιλογές.

Επιλογή 1…: Επιλέξτε τον αριθμό των πιθανών απαντήσεων/επιλογών που θέλετε να δώσετε συμπληρώνοντας τα πεδία των επιλογών. (Επιλογή 1: - Επιλογή 6:). Από τις επιλογές αυτές πρέπει να επιλέξουν οι συμμετέχοντες αυτή που επιθυμούν. Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Προσθήκη 3 πεδίων στη φόρμα» μπορείτε να προσθέτετε επιπλέον επιλογές.

Περιορισμός των απαντήσεων σε αυτή τη χρονική περίοδο: Επιλέξτε περιορισμό της απάντησης σε ορισμένη χρονική περίοδο αν θέλετε να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποια επιλογή. Προσδιορίστε το χρόνο έναρξης «Ανοιχτό» και λήξης «Μέχρι» της επιλογής.

Τρόπος εμφάνισης: Ορίστε αν οι επιλογές θα προβάλλονται οριζόντια ή κάθετα. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων: Η επιλογή αυτή αφορά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης και μπορείτε να

επιλέξετε ανάμεσα σε:

  • Μη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στους μαθητές.
  • Εμφάνιση αποτελεσμάτων στο μαθητή αφού απαντήσει.
  • Εμφάνιση των αποτελεσμάτων στους μαθητές όταν κλείσει η επιλογή.
  • Πάντα εμφάνιση αποτελεσμάτων στους μαθητές.

Μυστικότητα αποτελεσμάτων: Διαλέξτε ανάμεσα στην έκδοση των αποτελεσμάτων ανώνυμα ή επώνυμα.

Να επιτρέπεται η ενημέρωση της επιλογής: Επιλέξτε αν θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αλλάζουν τις επιλογές τους και να τις υποβάλλουν ξανά.

1.jpg

Εικόνα 7.10.1: Φόρμα δημιουργίας Επιλογής

Εμφάνιση στήλης για αναπάντητα: Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται σε μια στήλη οι εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν συμμετάσχει ακόμη στη δραστηριότητα Επιλογή.

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση.

Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε την Επιλογή που μόλις δημιουργήσατε επιλέξτε «Τροποποίηση του/της: Επιλογή» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας της Επιλογής) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας της Επιλογής, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

 
ellak/7.10.1.txt (3 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki