7.6.1 Δημιουργία Ημερολογίου

Επιλέγοντας «Ημερολόγιο» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας (Εικόνα 7.6.1).

Η φόρμα δημιουργίας αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα ημερολογίου: Επιλέξτε ένα όνομα για το ημερολόγιο σας. Ερώτηση ημερολογίου: Δώστε μια σύντομη ερώτηση ημερολογίου. Βαθμός: Επιλέξτε βαθμό (δεν υπάρχει βαθμός – κλίμακα ξεχωριστοί και συγγενείς τρόποι γνώσεις - 1 έως 100) Διαθέσιμες ημέρες: Επιλέξτε Διαθέσιμες ημέρες από μία ημέρα έως 52 εβδομάδες. Αν θέλετε μπορείτε να το αφήσετε ανοικτό.

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση. Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε το Ημερολόγιο που μόλις δημιουργήσατε, επιλέξτε «Τροποποίηση του/της Ημερολόγιο» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας του Ημερολογίου - Εικόνα 7.6.2) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας του Ημερολογίου, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

1.jpg Εικόνα 7.6.1: Φόρμα δημιουργίας Ημερολογίου

 
ellak/7.6.1.txt (1533 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki