5.4 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Στο μπλοκ Ημερολόγιο (Εικόνα 5.4.1), εμφανίζονται οι κρίσιμες ημερομηνίες έναρξης ή λήξης γεγονότων και δραστηριοτήτων. Οι ημερομηνίες αυτές είναι εμφανείς λόγω των διαφορετικών χρωμάτων που τις περιβάλουν. Η επεξήγηση των χρωμάτων αναφέρεται στο Υπόμνημα του Ημερολογίου. Κάνοντας κλικ σε έναν τύπο γεγονότος, που υπάρχει στο Υπόμνημα, τα γεγονότα του συγκεκριμένου τύπου παύουν να είναι ορατά από εσάς, αν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες του μαθήματος εξακολουθούν να τα βλέπουν.

Στο συγκεκριμένο μπλοκ εμφανίζεται ο τωρινός μήνας. Χρησιμοποιώντας τα βέλη , μπορείτε να μεταβείτε στον επόμενο ή στον προηγούμενο μήνα, αντίστοιχα. Επιλέγοντας την ονομασία του μήνα εμφανίζεται μια νέα σελίδα (Εικόνα 5.4.2) με το Ημερολόγιο αυτού του μήνα στο κεντρικό τμήμα της σελίδας. Επίσης, στη νέα αυτή σελίδα του Ημερολογίου εμφανίζεται και ο προηγούμενος και ο επόμενος μήνας.

calendar1.jpg

Εικόνα 5.4.1: Μπλοκ Ημερολόγιο

calendar2.jpg

Εικόνα 5.4.2: Ημερολόγιο

 
ellak/5.4.txt (7 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki