Ελληνοποίηση του OpenERP

Τι είναι το OpenERP;

Το OpenERP είναι ένα πλήρες πακέτο ERP, CRM, εμπορικής και οικονομικής διαχείρησης, για μικρές, μεσαίες ή και μεγάλες επιχειρήσεις. Ξεκίνησε από την Βελγική Tiny (τώρα OpenERP.com) , πάντα με ανοιχτό κώδικα, και μετονομάστηκε από το 2008 σε OpenERP, με τη βοήθεια της κοινότητας.

Τώρα, αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς από μία κοινότητα δημιουργών αλλά και εταιρειών, στην Ευρώπη, Ινδία, Καναδά και άλλες χώρες.

Χαρακτηριστικά του OpenERP

  • Αρχιτεκτονική client-server, με βάση δεδομένων.
  • Γραμμένο σε Python, XML, SQL.
  • Άδεια χρήσης: _GPL_3_
  • Βάση χρησιμοποιεί την Postgres, λόγω δυνατοτήτων της.
  • Έχει αυτόνομο Python server.
  • Οι clients είναι: GTK, KDE και web-based
  • Η λογική βρίσκεται σε αρθρώματα (modules), τώρα > 400!
  • Βασίζεται σε μία ευέλικτη MVC δομή, που επιτρέπει στα αρθρώματα να μεταβάλλουν την λειτουργία τους δυναμικά.
  • Τα περισσότερα αντικείμενα μπορούν να παραμετροποιηθούν μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα.

ΤΙΤΛΟΣ: Εξελληνισμός εφαρμογής OpenERP

Περίληψη: Το OpenERP είναι πλήρες Λογιστικό-Εμπορικό-Διαχειριστικό πακέτο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε αγοράς, χρειάζεται να προσαρμοστεί στην χώρα/γλώσσα κάθε φορά.

Ιστορικό


Η εφαρμογή αυτή είναι από τις πιό ώριμες της αγοράς, και καλύπτει αρκετές από τις απαιτήσεις της. Λόγω της έκτασής της, όμως, χρειάζεται αρκετή προσπάθεια για να αποδώσει όλες τις τις λειτουργίες και στα Ελληνικά.

Στόχοι


Στόχος είναι το openERP να προσφέρεται πλήρως και στα Ελληνικά, με τη σωστή ορολογία. Τα αρχεία μετάφρασης είναι τύπου GNU gettext (.po), δυναμικά μέσα στην εφαρμογή.

Παραδοτέα


Στο τέλος της εργασίας παρέχουμε:

Όλα τα παραπάνω έχουν αντίστοιχα urls για κατέβασμα του κώδικα.

Η λίστα πακέτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ο κώδικας περιέχει scripts χτισίματος.

Δημιουργία Ελληνικής κοινότητας

Το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας μαζί με το παραδοτέο 17 του Πάνου Χρηστέα είναι η δημιουργία ελληνικής κοινότητας για το OpenERP. Στόχος είναι η συνέχιση και διατήρηση ανεξάρτητα από πρόσωπα του project με αναγνώριση της συμβολής των εκάστοτε δημιουργών. Μία κοινότητα που θα ακολουθεί τις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού και παράλληλα θα αποτελεί την βάση για ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων πάνω σε αυτό. Περισσότερες πληροφορίες στη διευθυνση http://openerp.hellug.gr

 
ellak/openerp_project.txt (20 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki