Εφαρμογή Διαχείρισης Οργανογράμματος

Εφαρμογή Διαχείρισης Οργανογράμματος

Η εφαρμογή του οργανογράμματος βοηθά στο να καταγραφεί η διοικητική οργάνωση, και να αναπαρασταθεί με γραφικό τρόπο ως διάγραμμα. Αποτυπώνει όλες τις πιθανές δομές διοικητικής οργάνωσης με χρήση του OpenCalc.

Για προτάσεις και σχόλια σχετικά με το οργανόγραμμα μπορείτε να εγγραφείτε στη σχετική mailing list

Επίσημο site του project: http://projects.ellak.gr/projects/orgchart

 
eellak/organogramma_app.txt (55 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki