Τροποποιήθηκε το αρχείο ./modules/Reports/CreateXL.php ώστε να παράγει report σε μορφή .xls όπου οι ελληνικοί χαρακτήρες απεικονίζονται σωστά (UTF-8) Το αρχείο αυτό βρίσκεται μέσα στο συνολικό .tar.gzip που περιέχει και τα υπόλοιπα αρχεία μετάφρασης.

 
ellak/vtigerreports.txt (5 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki